Poslať na mail

O bezpečnostných pokynoch pri práci v pracovnej jame a čím má jama byť vybavená hovorí vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.

Pracovná jama musí mať rozmery prispôsobené rozmerom a druhom vozidiel, pre ktoré má byť používaná. Orientačné rozmery pracovných jám sú uvedené v STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia.

Pokiaľ by ste chceli používať napr. kanálový zdvihák, z návodu na obsluhu kanálového zdviháka vyplýva, že šírka jamy je min. 800 mm, max. 1 000 mm a hĺbka min. 1 500 mm.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Najčítanejšie v sekcii
Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať