Poslať na mail

Nie všetko v dome sa dá a môže realizovať svojpomocne. Rozvody sme nechali radšej v rukách odborníkov. Náklady na rozvody (plyn, voda, kanalizácia): 4 648 €

Kanalizácia

Rozvody kanalizácie a vývody do verejnej kanalizácie sa urobili už pri výstavbe základov rodinného domu. Keďže išlo o typový projekt so štandardne určenými vývodmi kanalizácie, v niektorých častiach nám nevyhovovali. Pri dodržaní projektu a noriem by boli vonkajšie rozvody veľmi komplikované. S požiadavkou na úpravu projektu sme sa preto obrátili priamo na projekčnú kanceláriu, kde sme projekt kúpili.

 


Kanalizačné potrubie a vývody do verejnej kanalizácie boli realizované svojpomocne. Nezaobišlo sa to však bez skúšky tesnosti vykonanej odborníkmi.

Voda

Rozvody vody a pripojenie do vodovodnej šachty realizovala dodávateľská firma podľa projektovej dokumentácie. Použili plastové rúrky požadovaných rozmerov. Rúry sú uložené v podlahe a zabudované v stenách. Skúšky tesnosti zabezpečila dodávateľská firma.

 

 

Protizáplavové opatrenie – okolo domu je vybudovaná drenáž na odvod dažďovej vody, do ktorej je zasadená kanalizácia.

 

 

 

 

 

Vnútorné rozvody elektrických káblov a vody sú pripravené na zaliatie do podlahy.

 

Plyn

Rozvody plynu a pripojenie na plynový kotol a na plynomer urobila podľa projektovej dokumentácie dodávateľská firma s oprávnením. Od plynomeru do domu sú realizované prívodné potrubia z dvoch smerov. Jeden ku kotlu a druhý do kuchyne, k plynovému sporáku. Rozvod plynu je vedený v kovových rúrach v zemi a kolmo na stenách a cez prierazy do domu. Revíziu a spustenie kúrenia zabezpečila dodávateľská firma.

 

 

Takto uložené zaizolované medené rúrky vedú od solárnych článkov k bojleru.

 

 

Elektrina

Od začiatku stavby bol objekt pripojený na stavebný rozvádzač. Mám vzdelanie v odbore elektrotechnika, takže vnútorné elektrické rozvody som robil svojpomocne. Na rozdiel od projektovej dokumentácie boli niektoré časti elektrických rozvodov upravené a prispôsobené budúcim potrebám. Išlo najmä o rozmiestnenie a množstvo zásuviek na 230V/50Hz. Na revíziu elektrických rozvodov a pripojenie domového rozvádzača k verejnému rozvodu prizveme odborníkov a revízneho technika s potrebným oprávnením.

 

 

S elektrotechnickým vzdelaním sme si do rozvodov elektriny trúfli aj sami.

 

 

 


Elektrické rozvody v obývačke čakajú na ukrytie pod sieťku a omietku.

 

 

 
Text: stavebník, Ľubomír Rebro, Peter Rebro, Igor Bagin
Foto: stavebník, thinkstock.cz

 

 

 

 

 

 

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať