Poslať na mail

V prvej časti sme si priblížili význam zateplenia domu, jeho hlavné funkcie (tepelnoizolačná, akustická izolácia), popísali sme tiež jednotlivé materiály, ktoré sa na zatepľovanie používajú a systémy zatepľovania. V nasledujúcich riadkoch sa už ale bližšie, krok po kroku pozrieme na celkový postup zateplenia fasády a v závere tiež nájdete podrobný video návod. Ak ste teda šikovný domáci kutil, ktorý si trúfa zvládnuť zateplenie domu sám, poradíme vám ako na to!

 

Čo budete potrebovať:

 • polystyrénové izolačné dosky (hrúbka sa odvíja najmä od faktorov ako typ konkrétnej stavby, oblasť, kde sa stavba nachádza, skladby obvodovej konštrukcie – typu muriva, jeho hrúbky, pôvodnej omietky či zateplenia a ďalších)
 • zakladací soklový profil
 • hmoždinky
 • vymedzovacie podložky
 • lepiaca malta
 • rohové profily so sieťkou
 • tanierové hmoždinky
 • fasádne zátky
 • sklotextilná armovacia sieťka
 • stierkovacia hmota
 • penetračný náter
 • vrchná omietka
 • náradie

 

Postup zatepľovania fasády domu polystyrénom

Polystyrén u nás v súčasnosti predstavuje, spolu s minerálnou vlnou, jeden z najčastejšie využívaných izolantov v rámci zatepľovania fasád rodinných domov. Zateplenie sa realizuje formou kontaktného zatepľovacieho systému, čo znamená, že izolant, v tomto prípade polystyrén, sa priamo lepí (prípadne sa aj ukotví) na stenu domu. Ako na to?

 

Príprava

 

Precízna príprava podkladu dokáže významne ovplyvniť kvalitu izolácie a teda aj komfort bývania. Prvým krokom prípravy je dôkladné upravenie podkladu, ktorý musí byť predovšetkým suchý a dokonale súdržný. Podklad je teda nutné zbaviť všetkých nesúdržných častí a následne omyť tlakom vody tak, aby sme sa zbavili prachu, všetkých uvoľnených častí a starých náterov. Pokiaľ stena domu vykazuje väčšie nerovnosti, odporúčame pred začatím zatepľovania naniesť vyrovnávaciu vrstvu.

 

Postup zatepľovania

1. Na začiatku založte na stenovú konštrukciu zakladací soklový profil, pomocou hmoždiniek (jedna hmoždinka na každých cca 30 cm) do vopred naznačenej požadovanej výšky a v presne horizontálnej polohe. Zakladací soklový profil slúži na založenie izolantu, a teda jeho šírka musí zodpovedať hrúbke polystyrénovej izolačnej dosky. Soklové profily, ktoré sa v rohu stretávajú je nutné upraviť (ako na obrázku).

zateplovanie-fasady-4

Jednotlivé kusy spájame pomocou špeciálnych spojoch. Vďaka vymedzovacím podložkám, nasadeným na hmoždinky medzi profilom a stenou,  je tiež možné riešiť malé nerovnosti steny, čím zamedzíte ohýbaniu profilov.

2. Na lepenie jednotlivých izolačných dosiek používame lepiacu maltu. Po vymiešaní zmesi v pomere a spôsobom určeným výrobcom malty, ju aplikujte rovnomerne po obvode dosky v hrúbke asi 2 cm a v prostriedku ju naneste v troch bodoch.

zateplovanie-fasady-3

zateplovanie-fasady-2

3. Izolačné dosky postupne lepíme po celom obvode steny, tesne vedľa seba, pričom dbáme na to aby sa do medzery medzi jednotlivé dosky nedostala lepiaca malta, čo môže spôsobiť vzniknutie neželaných tepelných mostov. Na jej odstránenie môžete použiť murársku lyžicu. Začíname vytvorením prvého radu z izolantu a následne postupujeme smerom nahor.

4. Do rohov v okolí okien a dverí zasaďte do lepidla rohové profily so sieťkou, ktoré zabezpečia ich vystuženie.

5. Na kotvenie izolačných dosiek k podkladu používame plastové tanierové hmoždinky (cca 5 kusov na m2), pričom ich dĺžka závisí od hrúbky polystyrénovej izolačnej dosky. Kotvenie realizujeme až po vytvrdnutí lepiacej malty. Kotvy umiestňujeme do vopred vyvŕtaných dier. Pri osádzaní, kotvy mierne zapúšťame do polystyrénu (asi 1 cm), vzniknuté nerovnosti vypĺňame fasádnymi zátkami. Prípadné nerovnosti ešte zahladíme stierkovacou hmotou.

6. Vždy dbajte na rovnosť celého povrchu, ktorú pravidelne kontrolujte pomocou vodováhy. Po nalepení všetkých izolačných dosiek, nechajte lepiacu maltu dôkladne uschnúť po dobu aspoň jedného dňa. Pokračujte prebrúsením celého povrchu, čím zabezpečíte maximálne rovný a hladký povrch izolačnej vrstvy.

7. Po vyrovnaní povrchu nasleduje fáza vytvorenia výstužnej vrstvy. Sklotextilná armovacia sieťka slúži na spevnenie celého zatepľovacieho systému. Na izolant rovnomerne nanesieme zubovým hladidlom vrstvu stierkovacej hmoty. Následne do nej zasadíme, v smere od hora dole, pásy sieťky, pričom nezabúdame na mierny presah jej jednotlivých kusov. Následne ju vtlačíme do hmoty v smere od stredu do bokov. Až po zatvrdnutí prvej vrstvy stierkovacej hmoty, v ktorej je sieťka uchytená nanesieme vrstvu druhú.

8. Suchý povrch opäť prebrúsime aby sme sa zbavili miernych nerovností.

9. Maliarskym valčekom nanesieme na celý povrch penetračný náter. Necháme uschnúť aspoň po dobu jedného dňa.

zateplovanie-domu-10

 

Povrchová úprava

 

Na záver aplikujeme fasádnu omietku  podľa vlastného výberu. V ponuke sú omietky akrylátové, silikátové a silikónové, pričom sa líšia svojimi vlastnosťami. Akrylátové omietky sú pomerne flexibilné a sú typické svojou nízkou nasiakovosťou a odolnosťou proti znečisteniu. Silikátové vynikajú paropriepustnosťou, odolnosťou voči UV žiareniu, no majú vyššiu nasiakavosť. Pre silikónové omietky je typická ich vodoodpudivosť, paropriepustnosť, odolnosť voči UV žiareniu a tiež odolnosť proti znečisteniu omietky. V prípade využitia polystyrénu ako tepelného izolantu sa ale najčastejšie využívajú pružné akrylátové omietky. Omietky tiež rozdeľujeme podľa štruktúry.

 

Omietku na napenetrovaný podklad aplikujeme nerezovým hladítkom v hrúbke použitého zrna.
Prajeme Vám príjemné zatepľovanie domu.

 

Podrobný návod nájdete aj v nasledujúcom videu:

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať