Poslať na mail

Cieľom hydroizolácie základov je zabrániť nežiaducemu prenikaniu podpovrchovej vody do konštrukcie rodinného domu, a tiež do jeho podzemných častí, pivníc a suterénov. Pokiaľ je hydroizolácia stavby správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná, stáva sa dokonale nepriepustnou pre vodu. Hydroizolácia stavby nepatrí medzi najjednoduchšie projekty, no môže výrazne pomôcť k skvalitneniu bývania. Aby bol proces hydroizolácie úspešný je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť, presne sa držať pravidiel navrhovania a realizácie izolácie.

 

Aby bolo možné vytvoriť správny návrh pre realizáciu hydroizolácie stavby, je nutné vykonať prieskum jej okolia, resp. prostredia spodnej stavby. Vďaka prieskumu vieme presne určiť vplyvy, ktoré nepriaznivo pôsobia na konkrétnu stavbu. Úlohou prieskumu je podrobne definovať hydrofyzikálne, geotechnické, klimatické, mechanické a ďalšie vplyvy. Zásadné sú najmä údaje o výskyte podzemnej vody a jej najvyššej možnej hladiny.

Video návody Izolácia základov a Hydroizolácia

Aké sú možnosti hydroizolácie stavby?

Hydroizoláciu stavby realizujeme využití rôznych typov hydroizolačných povlakov. Na podklad nanášame jeden alebo aj niekoľko vrstiev asfaltovej, plastovej, epoxidovej, polyuretánovej alebo silikátovej hmoty, prípadne ich kombinujeme. Pokiaľ sa chystáte pracovať práve s hydroizolačnými povlakmi, odporúčame tiež využitie výstužnej vložky, ktorá zlepšuje pevnosť a pružnosť zvoleného podkladu. K dispozícii však sú aj prefabrikované hydroizolačné pásy z PVC, asfaltu alebo polyetylénu. Tie sa na podklad zvyčajne lepia alebo natavujú horúcim vzduchom či plameňom. Rovnakým spôsobom sa rieši spojenie jednotlivých pásov.

 

Dôležitá je celistvosť povlaku!

Úlohou hydroizolačného povlaku, resp. pásov je dokonale obklopovať konštrukciu, ktorú má chrániť. Akékoľvek prerušenie celistvosti je teda potrebné eliminovať.

Hydroizolácia základov s využitím asfaltových pásov

Zvážili ste všetky možnosti? Máte správne vytvorený návrh na hydroizoláciu základov? Potom prichádza čas pustiť sa do práce. Ako postupovať pri hydroizolácii použitím asfaltových pásov?

Čo budete potrebovať?

 

 • škrabky prípadne mechanické stroje na odstránenie prípadných nerovností povrchu
 • asfaltové pásy
 • ručný plynový horák
 • asfaltový penetračný náter
 • maliarsky valček
 • ochranné rukavice
 • vhodná pracovná obuv
 • hasiaci prístroj

 

Ako dlho pokládka asfaltových pásov potrvá?

 

Celá pokládka hydroizolačných pásov vám nezaberie viac ako niekoľko hodín. Na realizáciu hydroizolácie si tiež odporúčame prizvať aspoň jedného pomocníka.

 

Koľko to stojí?

 

Asfaltové hydroizolačné pásy zoženiete v cene približne od dvoch eur za m2 a špeciálny asfaltový penetračný náter vás vyjde na približne 0,7 eura za m2.

 

Postup práce

 

  1. Hydroizoláciu pomocou asfaltových pásov realizujte vždy za suchého a najlepšie aj teplého počasia. Tekuté materiály však skladujte na suchom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením. Rolky pásov, pred použitím držte uložené vo vertikálnej polohe.

 

  1. Ešte predtým ako sa pustíte do samotnej pokládky asfaltových pásov je potrebné preveriť stav podkladu. Zamerajte sa, ak je to potrebné, na dôkladnú úpravu nedokonalostí povrchu. Postupujte tak aby ste ho zbavili všetkých nečistôt a nerovností. Povrch by mal byť rovnomerný, súdržný, hladký a suchý. Hrany a rohy musia byť upravené presne podľa požiadaviek výrobcu použitých asfaltových pásov. V žiadnom prípade nie sú prípustné akékoľvek ostré nerovnosti a hrany. V prípade betónového povrchu je nevyhnutné ho vyčistiť a zbaviť všetkých olejových škvŕn. Tento krok je obzvlášť dôležitý najmä ako prevencia proti pretrhnutiu izolácie. Zabezpečíte tak dokonalú funkčnosť hydroizolácie.

 

  1. Akonáhle máte povrch na prácu pripravený, pokračujte aplikáciou penetračného náteru pužitím maliarskeho valčeka. Použite špeciálny asfaltový náter, ktorý následne nechajte dôkladne uschnúť.hydroizolacia-zakladov

 

 1. V momente, keď je náter suchý, prichádza čas na najdôležitejšiu časť, pokládku hydroizolačných asfaltových pásov. Pripravte si rolku asfaltového pásu, položte ju na zem a postupne ju rozbaľujte a natiahnite do želanej polohy. Pomocou ručného plynového horáku pritavujte rozbalené pásy k pripravenému podkladu.hydroizolacia-zakladov-2V tomto kroku je zaužívaný postup pri ktorom sa strieda umiestnenie spojov. Vďaka tomu by nemalo dochádzať ku styku viacerých spojov na jednom mieste. Zvykom je tiež pokladanie pásov od najnižšieho miesta k vyššiemu. Dajte si záležať na tom, aby bol pás položený rovnomerne a taktiež sa vyvarujte vytváraniu vzduchových bublín pod ním. Zabezpečíte tak želaný odvod vody od fasády domu. Myslite tiež na to, že po povrchu asfaltového pásu sa za tepla nemôže chodiť, nakoľko by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Mohlo by vás zaujímať: 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať