Poslať na mail

Váš pozemok sa nenachádza v rovinatom teréne? Urobte zo svojho svahovitého pozemku prednosť a oživte svoju záhradu pekným oporným múrikom.

 

Oporné múry sa stavajú na pozemkoch, ktoré sú šikmé, aby sa zabránilo zosuvu pôdy a aby bol pozemok lepšie využiteľný. Ak postavíte oporný múr a vyrovnáte svah, vzniknú praktické terasy. Návod na stavbu oporného múriku nájdete tu.

 

Terasy sa dajú využiť rôzne. Ak je plocha dostatočne veľká môže vzniknúť priestor na hranie pre deti alebo záhradné posedenie. Plochy s nižšími opornými múrikmi vytvoria sústavu menších terás, ktoré môžeme dotvoriť rastlinami a tak doplnia príjemnú estetiku záhrady.

 

Kamenný oporný múr

Všetko záleží od stupňa svahu pozemku. Sklon svahu do 45° sa dá vyriešiť ľahšie, jednoduchými opornými múrmi. Sklon vyšší ako je 45° je potrebné viac spevniť proti zosuvu pôdy a zabezpečiť dobré odvodňovanie svahu napríklad kamenným oporným múrom.

 

oporny murik

 
Oporné múry sa zvyčajne stavajú z kameňa, tehiel, betónu, dreva alebo drôtených košov – gabiónov. Nie je striktne dané, ktorý materiál sa používa pri danom sklone terénu. Voľba materiálu skôr závisí od účelu. Či má oporný múr len svah dekorovať alebo má zabezpečiť stabilné spevnenie proti zosuvu pôdy po silných dažďoch.

 

Betónový oporný múr

Aktuálnym trendom sú betónové oporné múry. Na stavbu betónového oporného múru môžeme použiť betónové tvárnice alebo priamo liaty betón. Liaty betón sa dá vytvarovať do požadovaného tvaru a je veľmi pevný. Pre spevnenie sa do betónu zalievajú roxory, ktoré nie je navonok vidieť, ale zaručujú väčšiu odolnosť a trvácnosť. Pred začiatkom stavby oporného múru sa robia terénne úpravy na vyrovnanie povrchu. Odstráni sa ornica, pretože základy oporného múru musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke pôdy, na ne sa postaví debnenie.

 

Debnenie sa vyhotoví z dosiek, do požadovanej výšky a dĺžky. Ak si želáme hladký rovný múr dbáme na utesnenie medzier medzi doskami. Pre plastický efekt sa dajú robiť zárezy v doskách, alebo dosky ukladať nepravidelne. Následne sa do debnenia naleje betón, ktorý sa nechá zaschnúť. Po pár dňoch sa môže odstrániť debnenie, po mesiaci je betón v 90% svojej tvrdosti. Zvyšných 10% tvrdne 50 rokov. Z tohto faktu je vidieť, že betónové oporné múry sú veľmi pevné a dajú sa použiť ako estetický prvok riešenia svahovitého terénu, aj na stabilné spevnenie veľkého svahu. Oporný múr z liateho betónu sa používa na svahy s vyšším sklonom.

 

betonovy oporny mur

 

Oporný múr zo štiepaných tvárnic

Oporné múry na svah s nižším sklonom, ktoré majú pôsobiť viac ozdobne sa dajú postaviť z farebných betónových štiepaných tvárnic. Tieto tvárnice majú rôzne tvary a farebné prevedenia. Ich výhodou je, že sa dajú naplniť zeminou, do ktorej sa zasadia kvety alebo dekoratívne rastliny. Ďalšou výhodou je jednoduchá a rýchla manipulácia s tvárnicami, možný výber farebnej varianty, trvácnosť a odolnosť, dlhá životnosť bez údržby. Betónové oporné múry sú navyše cenovo výhodné.

 

Oporný múrik z gabiónov

Ďalším trendom sú gabióny. Gabióny sa pre svoju jednoduchosť a pevnosť používali na výstavbu oporných múrov vo vodnom staviteľstve a dopravnom inžinierstve, časom si získali miesto aj pri výstavbe parkov, či v záhradách rodinných domov. Tento drôtokamenný prvok slúži na prenášanie zemných tlakov na stabilizáciu svahov. Tenkostenné gabióny sú na dekoračné účely.

Koše sú naplnené lomovým kamením alebo riečnymi valúnmi a vyrábajú sa z viac-zákrutových alebo zvarovaných sietí z oceľových drôtov. Drôty si môžeme vybrať antikorózne pozinkované, poplastované alebo pokované galfanom. Pred osadením koša je potrebné vykonať terénne úpravy tak, aby bol povrch vyrovnaný. Nie je potrebná úprava štrko-pieskovou vrstvou ani podkladovým betónom. Dno gabiónu sa odporúča zabezpečiť proti vyplavovaniu zeminy do gabiónu geotextílnou fóliou. Rozložený kôš vytvarujeme do tvaru kvádra a krajné hrany vztýčených stien spojíme. Spájanie sa robí ručne, viazacím drôtom, čo je najnamáhavejšia možnosť, ručne špirálou, alebo sponami v tvare C, na ktoré potrebujeme mechanické alebo pneumatické zošívačky.

 

gabiony

 
Postavený kôš prenesieme na požadované miesto a začneme ho plniť kameňom. Kamene sa ukladajú strojovo alebo ručne. Na steny sa nahrnie lomové kamenie a uloží sa tak, aby sa kamene navzájom viazali. Steny sa obložia kamenivom predpísanej veľkosti a vnútro sa môže vyplniť aj drobnejším kamenivom. Gabión sa uzavrie a zošije hrany. Na uzavretý kôš sa môže ukladať ďalší kôš, podľa požadovanej výšky oporného múru. Hotový oporný múr môžeme už dekorovať podľa vlastného uváženia.

 

Kamenný oporný múrik

Oporné mury z kamenia sú pekné a pôsobia prirodzene. Čisto prírodný materiál sa dá ľubovoľne vytvarovať do akejkoľvek výšky, prispôsobiť tvar a hrúbka. Najčastejšie sa na stavbu kamenného oporného múrika používa granit, žula alebo pieskovec. Spôsob stavby sa volí podľa požadovanej výšky. Ak chceme nízky oporný múr do 1 metra pri malom sklone môžeme voliť variantu stavby múru nasucho. Na vybetónovaný základ postupne ukladáme kamene v hradnej štruktúre občasne vystriedanej zhlukom kameňov. Ak má byť múrik pevnejší je dobré použiť na spojenie kameňov cementovú maltu. Čím vyššie oporné múry chceme mať, tým je dôležitejší pevnejší spojovací materiál.

 

Pevnejší oporný múr sa stavia na základoch v nezamŕzajúcej hĺbke pôdy a do základu sa dávajú na spevnenie železné roxory. Nemôžeme zabudnúť na odvodňovacie rúrky, pretože tlak vody by mohol oporný múr porušiť. Štvormetrový múr by mal byť široký pri päte 70cm, postupným zužovaním sa dostane k vrcholu širokému 30 cm. Aby sa oporný múr nezosypal už pri stavbe, tak by sa mal stavať po častiach. Betón medzi kameňmi stíha zaschnúť, ak staviame približne pol metra do výšky a 4 metre do dĺžky za jeden deň. Hotový kamenný oporný múr nakoniec ozdobíme kvetmi, rastlinami alebo drevinami, tak aby bol ozdobou vo všetkých ročných obdobiach.

 

oporny mur5

 

Legislatíva

Oporné múry patria podľa 50/1976 Zb. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) k jednoduchým stavbám. V tomto zákone sa podľa § 55 uvádza, že pri jednoduchých stavbách je postačujúce ohlásenie stavebnému úradu. Stavebný úrad v územnom rozhodnutí však môže určiť inak. Miestne príslušný stavebný úrad môže určiť, že je potrebné stavebné povolenie aj na jednoduchú stavbu, do ktorej spadajú aj oporné múry. V § 39 stavebného zákona je definované, čo môže stavebný úrad územným rozhodnutím určiť.

 

V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie, včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

 

V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať