Poslať na mail

Som pred úlohou realizovať na stavbe rodinného domu zvislú hydroizoláciu základov a ich zateplenie. Stavba je postavená na pozemku s vysokou spodnou vodou. Ako mám postupovať, aby som sa nedopustil chýb. Je nutné túto pracú zveriť odborníkom? Ďalšou úlohou bude odvedenie dažďovej vody. Na dome sú už namontovane hliníkové odkvapové rúry. Moja pochybnosť spočíva v tom, či môžem ďalej využívať vodu pre záhradu, ktorá bola odvedená hliníkovými rúrami, kvôli škodlivosti.


ODPOVEĎ ODBORNÍKA

 

Určite odporúčame, aby tlak podzemnej vody pôsobiaci na stavbu posúdil odborník (http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1) a na základe prepočtov stanovil potrebnú hĺbku a výšku hydroizolácie. Je nutné túto prácu zveriť odborníkom.

Pokiaľ je povrch rúr uzavretý povrchovou úpravou, (napr náterom, pozinkovaním) je možné ich použiť, keďže tak škodlivé látky do zeme nepreniknú, ak nie doporučujeme povrch ošetriť.

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať