Poslať na mail

Tak ako všetci manželia, ktorí sa chcú v živote osamotniť a vytvoriť si vlastnú rodinu, aj my sme uvažovali, ako ďalej. S manželkou sme neboli odkázaní zostať na ulici, pretože sme vlastnili malý byt. Skôr sme riešili otázku – byt či rodinný dom? V jednom sme boli zajedno. Obaja sme preferovali rodinný dom s malým pozemkom na peknom a pokojnom mieste. Mňa vždy lákalo bývať v meste, kde sú väčšie možnosti na uplatnenie, no manželka preferovala vidiek. Cenová úroveň starších bytov v mestách v tom čase závratne stúpala. Dostala sa až na úroveň cien menších rodinných domov. To nám naše konečné rozhodnutie uľahčilo. Náklady na predstavebnú fázu (pozemok, projektová dokumentácia, statika): 12 647

Čo na to majiteľ?

Pozemok:

Pozemok bol a je vždy veľkým problémom. Cena pozemku (v závislosti od lokality) pohltí podstatnú časť rozpočtu na stavbu domu. Z ušetrených finančných prostriedkov sme sa rozhodli kúpiť pozemok v novovybudovanej zástavbe rodinných domov v menšom meste. Výhodou bolo, že v lokalite plánovanej na výstavbu rodinných domov bola vybudovaná celá infraštruktúra inžinierskych sietí. S pozemkom sme mali zabezpečené prípojky – vodu, plyn, elektrinu, telefón, kanalizáciu a vybudované cestné komunikácie.

Projekt:

Požiadavky mesta, v ktorého lokalite je stavba realizovaná, boli stanovené územným rozhodnutím. Obsahovalo základné parametre stavby, ako sú jej osadenie, tvar strechy, použitá krytina. Dom musel zapadnúť do radovej zástavby. Prvý projekt, ktorý sme predložili, nám bol pre nevhodnú strechu zamietnutý. Rozhodovanie o podobe stavby bolo náročné. Mali sme návrhy od projektantov aj niekoľko typových projektov z katalógov. Domy zobrazené v katalógoch nám umožnili vytvoriť si lepšiu predstavu o rozmeroch, dispozícii objektu a jeho celkovom pôsobení. V projekčnej kancelárii nám vybraný projekt ukázali v 3D animácii. A bolo rozhodnuté. Počas výstavby došlo k drobným úpravám projektu, ktoré mali hlavne praktický význam. Na 2. NP sme projektovanú galériu nahradili podestou (betónovým prekrytím), čím sme získali oddychový priestor na posedenie s pekným výhľadom na okolitú krajinu cez zasklenú plochu okna. Na chodbe vo vstupnej hale chýbal šatník a miesto na odkladanie topánok. Prebúraním steny do technickej miestnosti a vymurovaním novej steny posunutej o veľkosť šatníka do priestoru technickej miestnosti sme tieto priestory získali. V garáži, v pôvodne naprojektovanej otvorenej hambálkovej streche, sme postavili keramický strop s betónovým povrchom, čím sme získali odkladací priestor s rozlohou asi 12 m2. V pracovnej miestnosti na 2. NP sme využili časť povaly, z ktorej sme spravili obytný priestor – malý mezonet.

Financovanie stavby domu:

Základom financovania stavby boli naše ušetrené vlastné prostriedky. Z nich sme zaplatili stavebný pozemok, projekty a všetky administratívne vybavovačky. Mali sme uzavretú zmluvu o stavebnom sporení a z neho sme čerpali úver na základy a stavebný materiál. Ďalej sme stavbu financovali priebežne, zo zarobených a ušetrených prostriedkov.

Čo na to architekt?

Klasický dom verzus energeticky úsporný dom: Premýšľajte ešte pred stavbou

Nízkoenergetický úsporný dom spája v sebe do jedného celku viacero opatrení. Mal by mať dostatočne tepelne izolovaný obvodový plášť, čim zamedzí vzniku tepelných mostov a obmedzí tepelné straty domu, využíva obnoviteľné zdroje energie a má správne nastavený vykurovací systém s riadeným vetraním – rekuperáciou. Pri užívaní takéhoto domu by sme si mali uvedomiť, že najvýraznejšie energetické úspory dokážeme ovplyvniť práve my sami – nemá zmysel šetriť energiou na vykurovaní a zároveň ňou plytvať neúspornými domácimi spotrebičmi.

Projekt domu:

Koncept projektu úsporného domu by mal akceptovať vaše potreby a prostredie, v ktorom sa nachádza. Jeho tvar nemôže byť príliš členitý, pretože väčšia plocha múrov zväčšuje ochladzovanú plochu domu, a tým zvyšuje aj jeho tepelnú stratu. Vyvarovať by sme sa mali najmä rôznych výklenkov a balkónov, kde môže byť riziko vzniku tepelných mostov. Dom by mal mať veľké okná z obytných miestností orientované na juh, slnečná energia nám najmä v zime priestor príjemne prehreje. Okná orientované na východ alebo západ nám v letných mesiacoch spôsobujú nadmerné prehrievanie izieb, v zime však z nich veľa tepla nezískame. Pri výbere vhodného projektu vám môže pomôcť architekt, ktorý zhodnotí možnosti správneho umiestnenia domu na pozemok, prípadne vám navrhne dom, ktorý bude akceptovať danosti vášho pozemku.

[betonix]
Smernica Európskeho parlamentu o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EU
Od 31. decembra 2020 spotreba energie všetkých nových budov bude musieť byť takmer nulová. Nové budovy, v ktorých sídlia alebo ktoré vlastnia verejné orgány, budú musieť spĺňať tie isté kritéria už po 31. decembri 2018.

Financovanie
Pri financovaní výstavby domu môžeme využiť finančné zaujímavý úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý pri splnení presne stanovených podmienok ponúka úver s maximálnou výškou 38 500 € so zvýhodneným úročením od 2 % do 3 % s fixáciou na celú dobu splatnosti úveru. Každý rok má fond v štátnom rozpočte vyčlenený určitý objem financií, takže aj tu platí, kto skôr príde, ten skôr berie.

Štátny fond rozvoja bývania
Je účelovým fondom slúžiaci na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenska trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem. [/betonix]

Ako je na tom náš rodinný dom? A ako ho môžeme ešte vylepšiť?

Za malú nevýhodu tohto domu môžeme označiť to, že v období jeho výstavby neboli ešte také rozšírené informácie o úsporách energie, a to sa odzrkadlilo aj pri spracovaní projektu. Na uplatnenie moderných technológii však nikdy nie je neskoro.

Pozemok:

Majiteľ si vybral ideálny pozemok, ktorý vďaka svojej polohe môže veľkou mierou prispieť k úspore energie. Jeho južná orientácia poskytuje v priebehu dňa optimálne presvetlenie interiéru a v zimnom období môže zasa teplom získaným cez zasklenie (pasívne solárne zisky) znížiť náklady na vykurovanie. Z môjho pohľadu by som videl malý nedostatok v chýbajúcich oknách priamo orientovaných na juh a v polohe garáže, ktorá je oslnená južným a západným slnkom.

Ing. arch. Rudolf Hudák autor projektu úsporných domov – miniDOMY.sk

Text: stavebník, Ing. Miloš Blanárik, Ing. Oldřiška Luptáková, Ing. arch. Rudolf Hudák

Foto: stavebník, thinkstock.cz
Rez a pôdorys: Euroline


 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať