Poslať na mail

Každú stavbu musíte pevne spojiť so zemou. Pri základoch rozhodne platí, že optimálne základové konštrukcie sú také, ktoré pri najmenšej prácnosti, spotrebe materiálu a energie plne zaisťujú bezpečnosť stavby a vylučujú akékoľvek deformácie. Časť rozhodnutia pri výbere základov nechajte ale na pôdu. Práve jej únosnosť, stlačiteľnosť a vplyv podzemnej vody sú často smerodajné.

1. Plošné základy

Tento typ základov prenáša zaťaženie do pôdy svojou plochou. Charakteristickým pre ne je, že ich šírka je nielen väčšia ako výška, ale rovnako sa zväčšuje s nárastom zaťaženia. Základy môžu byť zhotovené monoliticky priamo na stavbe alebo z hotových dielcov, ktoré urýchľujú postup prác. Aj tieto sa však ďalej delia.

2. Hlbinné základy

Používajú sa pri málo únosnej základovej pôde a ak sa v rovnakej úrovni základov vyskytuje spodná voda. Zaťaženie objektu sa v takýchto prípadoch prenesie do väčšej hĺbky. Pri výstavbe rodinného domu sa s nimi nestretnete, iba ak by ste sa rozhodli postaviť si dom pri jazere.

[betonix]Všeobecne platí, že hĺbka základov musí byť taká, aby základová škára (miesto, kde sa spája spodná úroveň základov s pôdou nad nimi) ležala v nemrznúcej hĺbke, čo závisí od oblasti, v ktorej sa objekt bude nachádzať. V našich zemepisných šírkach je to 50 cm, ak je pôda pod základmi zložená zo skalnatých hornín, 80 cm, ak je podkladová pôda z pieskov a štrkopieskov a 120 až 140 cm, ak podklad tvorí íl.[/betonix]

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať