Poslať na mail

V zimnom období komín a samozrejme aj krb okrem dekoratívnej funkcie spĺňajú aj tú praktickú – vykurovaciu. Myslíte na ich údržbu? Viete ako často by ste tejto otázke mali venovať pozornosť? Prečo je také dôležité sa pravidelne starať o svoj komín?

To ako často kontrolovať a čistiť svoj komín je stanovené vo vyhláške. No málo kto o tom vie a preto to aj málo kto dodržiava. Je ale skutočne dôležité, aby ste to nezanedbávali.

Čistenie a kontrola komína Vám zabezpečí informácie o tom, v akom stave sa komín nachádza, či nie je pre Váš domov nebezpečný, tz. či nevypúšťa do Vášho interiéru nebezpečné látky, alebo či z jeho znečistenia nehrozí požiar.

Strecha-bramac

Veľa krát ľudia tento problém neberú vážne a domnievajú sa, že keď má komín dobrý ťah, tak je v poriadku, ale to nemusí byť celkom pravda. Vo väčšine požiarov je príčina práve v zanedbaní kontroly komína.

Prehliadky komínov sú taktiež žiadané pri poistení nehnuteľnosti, nakoľko musí byť známy stav danej nehnuteľnosti. Takže v týchto prípadoch sú väčšinou ľudia donútení túto prehliadku vykonať.

Ako teda správne postupovať v tejto veci?

Najdôležitejšie je mať vyučeného kominára, tak to stanovuje zákon o Komore kominárov. Zoznam kominárov nájdete tu.

Aká je úloha kominára? Na čo nesmie zabudnúť?

Dôležité je skontrolovať vzdialenosť horľavých materiálov od komínového telesa, spotrebiča palív, či dymovodu. Následne kontroluje funkčnosť a spoľahlivosť spalinovej cesty, odstraňuje pevné usadeniny, vrátane lapača iskier aj v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu. Taktiež kontroluje prístupnosť ku komínom a k dymovodom a čistiacim miestam.

Aké sú lehoty, ktoré je potrebné dodržiavať?

Ak máte na komín pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, tak je to raz za 4 mesiace, v tom prípade, že sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá. Raz za 6 mesiacov je to v tom prípade, že sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky.

Viac informácií nájdete tu.

Foto: http://www.bramac.sk/hlavna-navigacia/inspiracie/galeria-striech.html

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať