Poslať na mail

Mať v dome alternatívny zdroj tepla je v dnešnej dobe rôznych prírodných či ekonomických hrozieb viac než rozumné (v niektorých štátoch je to pri nových domoch povinné, alebo výrazne štátom dotované). Na vykurovanie drevom je najvhodnejšia pec – či už kachľová, omietaná, hlinená alebo hypokaustová. Čo teda netreba zabudnúť, ak sme sa rozhodli mať doma pec?

Pýtame sa odborníka na výstavbu a rekonštrukciu pecí, p. Ing. Vladimíra Gajdoša.

Pec v novom dome

Ak ste sa rozhodli mať v novom dome zdravé sálavé teplo, najlepší postup je prísť za kachliarom s projektom domu ešte vo fáze štúdie. Kachliar sa bude snažiť skĺbiť Vaše požiadavky na dizajn pece a parametre pece nadimenzuje podľa teplotechnického výpočtu stavby. Túto technickú dokumentáciu potom architekt zapracuje do finálneho projektu a pri stavbe sa potom na nič nezabudne.

Jednou z hlavných je požiadavka na komín. Návrh pece pred stavbou komína umožňuje zákazníkovi väčšiu variabilitu tvaru. Častokrát sa stáva, že v projekte je síce zakreslený komín, avšak bez ďalších parametrov. Investor je počas stavby zahltený riešením množstva detailov, ktoré je pri stavbe potrebné riešiť a stavebná firma potom v rýchlosti postaví komín s otvorom pre pripojenie pece v nejakej výške (najčastejšie v maximálnej) a natočením na nejakú stranu. To potom určuje výšku pripojenia pece – zákazník je potom limitovaný pri výbere tvaru pece. V prípade veľmi nevhodnej polohy pripájacieho otvoru je možné takýto otvor zaslepiť a vyrobiť nový. Takáto možnosť umožňuje to, čo je napríklad v Rakúsku štandardom, že komín sa počas hrubej stavby postaví bez pripájaceho otvoru a ten si kachliar vyrobí podľa potreby počas stavania pece. Ďalšou požiadavkou pri stavbe pece v novom dome je prívod externého vzduchu na horenie. Parametre tesnosti nových okien i samotnej stavby to vyžadujú kvôli bezpečnosti prevádzky pece. Samozrejmá je požiadavka na statiku a nehorľavosť podlahy pod a pred pecou – čo je tiež potrebné vyriešiť ešte počas projektovania domu, hlavne v prípade podlahového vykurovania ako hlavného zdroja tepla.

piecka_sk_pecosporak

Pec v starom dome

Na realizáciu pece v staršom dome je potrebné v prvom rade zistiť stav a parametre komína – ak komín existuje. Častokrát má starý komín nedostačné parametre na pripojenie pece. Akumulačné pece sa dnes stavajú s veľkým dôrazom na účinnosť, čo predstavuje vysoké požiadavky na komín. Starý komín je možné vyvložkovať, alebo pred vyvložkovaním aj prefrézovať – zväčšiť priemer. Je však otázne, či investovať do rekonštrukcie komína, alebo o čosi vyššou investíciou postaviť komín nový.

Každý prípad je však individuálny, a preto je na posúdenie vhodné privolať kachliara alebo kominára. Komplikáciou môže byť aj realizácia prívodu vzduchu na horenie, pretože aj v staršom dome ak sú vymenené okná, je prívod externého vzduchu na horenie odporúčaný. V podpivničených domoch je možné priviesť vzduch odtiaľ – jednoduchým prerazením/prevŕtaním podlahy. Ak trpia pivničné priestory vlhkosťou, takýto spôsob odsaje, „spáli“ vlhký vzduch – tento princíp ponúka riešenie pri boji s vlhkosťou v starých domoch, ktoré nie je možné podrezať.

piecka_sk_pec_malovana

Pec repasovaná

Staršie kachľové pece je možné opraviť – repasovať. Umožnuje to technológia akou sa stavali – použitím kachliarskej hliny. Takto stavanú pec je možné aj po niekoľkých desaťročiach rozobrať a znovu postaviť. Na vnútornú konštrukciu ohniska a ťahov je samozrejme potrebné použiť nové šamotové tehly a platne, ale vonkajší plášť je možné použiť pôvodný. Pri repasovaní je možné vynoviť pec napríklad novými dvierkami s presklením. Ak máte záujem o sálavý zdroj tepla u Vás doma alebo na chalupe, treba sa včas obrátiť na skúseného kachliara. Ten Vám vie dať konkrétne rady ešte vo fáze projektovania stavby domu či jeho rekonštrukcie, čím môžete predísť neskorším komplikáciám, ústupkom či finančným stratám.

piecka_sk_pec_cez_dve_izby


 

Vladimir Gajdos foto

Vladimír Gajdoš

Stavbe pecí sa profesionálne venuje od roku 2009. Jeho srdcovou záležitosťou je výstavba ťažkých akumulačných pecí s vysokou účinnosťou a dlhým intervalom prikladania, murované šporáky a pece omietané hlinou a repasovanie starých kachľových pecí. Spolu s manželkou – architektkou sa snažíme navrhnúť estetické diela s vysokým ohľadom na dispozičné riešenie interiéru, funkčné potreby zariadenia a požiadavky zákazníkov.

www.piecka.sk

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať