Poslať na mail

Dodatočné vytvorenie prídavného obytného priestoru vo vašom podkroví môže okrem zväčšenia obytnej plochy, zvýšiť aj komfort bývania a v neposlednom rade celkovú hodnotu domu. Napriek tomu, že krov od krovu sa v rôznych domoch líši, predstavujeme vám niektoré základné prvky, ktoré je, pred tým než sa pustíte do hĺbkovej renovácie tejto časti domu, potrebné dôkladne zvážiť.

 

Podkrovie už dávno nemusí slúžiť len ako miesto na odkladanie nepotrebných vecí. Pokiaľ ide o jeho prestavbu na plnohodnotný obytný priestor máte hneď niekoľko možností. Najčastejšie sa takéto priestory využívajú ako prídavná spálňa, detská izba či pracovňa. Nech už sa rozhodnete akokoľvek, prečítajte si nasledujúce tipy na čo nezabudnúť skôr než začnete s prestavbou.

 

Vyhľadajte odbornú pomoc

Predtým než začnete s akýmikoľvek rekonštrukčnými prácami vo vašom podkroví, oslovte skúseného odborníka v tejto oblasti, s ktorým konzultujte všetky nutné zmeny v konštrukcii krovu a ďalších premenách. Jeho prítomnosť je nutná aj kvôli vypracovaniu projektovej dokumentácie potrebnej pri žiadosti o stavebné povolenie. Statik môže taktiež určiť či je nutná výmena celého krovu. V ideálnom prípade poslúži pôvodný, no pokiaľ je nejakým spôsobom poškodený (popraskaný, zdeformovaný, nalomený,…) nevyhnete sa jeho výmene.

 

Architekt alebo bytový dizajnér vám zase poskytne kreatívne riešenia, pokiaľ si neviete dať rady pri usporiadaní a zariadení atypického podkrovného priestoru.

 

Pred realizáciou rekonštrukčných prác si zabezpečte všetky potrebné povolenia!

Prestavba podkrovia na plne obytný priestor určite nepredstavuje jednoduchý proces. Okrem konštrukčných obmedzení, celý proces komplikujú tiež zákony a stavebné povolenia, ktoré na základe nich treba pred rekonštrukciou získať. Jedným zo zákonov, ktorý upravuje problematiku prestavby podkrovia je zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V prípade, že sa rekonštrukčné práce budú prevádzať v rámci takého objektu, ktorý je v spoluvlastníctve viacerých osôb, pred samotnou realizáciou musíte získať na schôdzi súhlas dvojtretinovej väčšiny vlastníkov bytových a nebytových jednotiek. Potrebný je tiež súhlas všetkých vlastníkov priestorov v dome situovaných na najvyššom poschodí. (Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – Zákon č. 182/1993 Z. z.)

 

Pred úpravou je taktiež nutné získanie stavebného povolenia. Uskutočnenie rekonštrukčných prác oznámite príslušnému stavebnému úradu. K vašej žiadosti o udelenie stavebného povolenia je potrebné priložiť taktiež kompletnú projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávneným odborníkom. V žiadosti sa uvádza predovšetkým  účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia. Ak neexistujú námietky proti realizácii prác, stavebník obdrží písomné oznámenie stavebného úradu spolu s overenou projektovou dokumentáciou a získava tak povolenie k začatiu prác. (Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Z. z)

 

Komplikácie môže spôsobiť aj prestavba podkrovia, ktoré sa nachádza v budove označenej za kultúrnu pamiatku alebo postavenej v priestoroch pamiatkovo chránenej oblasti. V prípade, že sa budú stavebné úpravy uskutočňovať na takejto stavbe, stavebník priloží k ohláseniu stavebnému úradu okrem iného aj stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, s ktorým je nevyhnutné konzultovať všetky plánované zmeny v priebehu rekonštrukcie. Orgán pamiatkovej starostlivosti môže totiž vyžadovať dodržiavanie istých zásad pri prestavbe, napríklad zachovanie tvaru, počtu vikierov, strešných okien, zachovanie pôvodnej konštrukcie krovu, sklonu strechy alebo typu strešnej krytiny. Ani pri takýchto obmedzeniach sa však nemusíte nechať odradiť. Zachovanie niektorých pôvodných prvkov môže znamenať príjemné ozvláštnenie priestoru.

 

Predpísaná je aj svetlá výška obytnej miestnosti, daná slovenskou technickou normou tak, aby boli dodržané základné požiadavky na tvorbu zdravého obytného priestoru. Svetlú výšku obytnej podkrovnej miestnosti možno znížiť maximálne na 2,3 m.

 

Čo so sebou prináša samotná realizácia prestavby?

Zateplenie

 

Podkrovia často vnímame ako najteplejšiu alebo najchladnejšiu časť domu, v závislosti od ročného obdobia, a tiež kvality izolácie. Vzhľadom k tomu, že práve izolácia má tak významný vplyv na celkový komfort a energetickú účinnosť domov, oplatí sa investovať do tej najlepšej. Prehľad o tom, aké možnosti výberu materiálu máte pri zatepľovaní domu nájdete tu.

 

Zabezpečenie osvetlenia – najlepšie prirodzenou cestou

 

Zvyčajne sa podkrovie nebuduje s množstvom okien, no ak zvažujete jeho prestavbu určite zvážte ich pridanie. Hoci je zabudovanie nových strešných okien či svetlíkov pomerne zložité, nie je nemožné a nakoniec vysoko oceníte prirodzené osvetlenie, ktoré podkroviu dodajú. Okrem toho zabezpečujú tiež dostatočnú ventiláciu priestorov, poskytujú príjemný výhľad na okolie, a teda ovplyvňujú celkový výraz podkrovnej izby. Vzhľadom na atypickosť priestoru však vždy myslite na ich veľkosť, počet, a tiež spôsob otvárania, nakoľko môžu ovplyvniť aj zariadenie celej miestnosti.

 

Ešte o čosi zložitejšia je výstavba vikiera, ktorý tvorí konštrukciu krovu, no v prípade, že podkrovie neposkytuje dostatočné množstvo priestoru, práve vikier môže do určitej miery pomôcť. Netreba však zabudnúť, že takýto architektonický prvok nepomôže len k zmene vzhľadu a veľkosti interiéru, ale výrazným spôsobom zasiahnete aj do celkového vonkajšieho vzhľadu budovy.

 

rekonstrukcia-podkrovia-2

 

rekonstrukcia-podkrovia

 

Prístup do podkrovného priestoru

 

V prípade, že túžite po vytvorení plnohodnotného obytného priestoru, klasické skladacie podkrovné schody už pravdepodobne nebudú stačiť. Myslite na to, že aj malé schodisko potrebuje dostatok priestoru aby dosiahlo správny sklon a bolo tak bezpečné a v súlade so stavebnými predpismi. Hľadajte preto čo najlepšie riešenia pre jeho vhodné umiestnenie.

 

Na záver pripájame ešte niekoľko inšpirácií, ako môže vyzerať aj vaše podkrovie po kvalitnej rekonštrukcii.

 

prestavba-krovu-4

 

prestavba-krovu-5

 

prestavba-krovu-3

 

prestavba-krovu-2

 

prestavba-krovu

 

Zdroj: doityourself.com

greatdayimprovements.com

 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať