Poslať na mail

Zistite, ako si zvýšiť úsporu tepla a znížiť náklady na vykurovanie vášho domu. Samozrejme, je veľa možností, ako izolovať strechu. My si však krok po kroku ukážeme jednu z možností, ako si svojpomocne zaizolovať priestor vášho podstrešia.

 

 

Ekonomická náročnosť:   ★★★

 

Realizačná náročnosť:    ★★★

 

 

Potrebné náradie a materiály

  • Sponkovačka a sponky
  • Kladivo a klince
  • Drevospracujúce lepidlo
  • Lepiace pásky
  • Parozábranová fólia
  • Tepelno-izolačné dosky, alebo OSB dosky
  • Izolačné pásy z minerálnej vlny

 

Začíname

Najprv je dôležité ujasniť si, že aký typ priestoru pod strechou chceme, či studené prostredie, alebo teplé. Studené prostredie podstrešia vyžaduje izolovať priestor len medzi krokvami, aby sa zamedzilo úniku tepla z nevyužívaného podstrešného priestoru. Využíva sa najmä tam, kde výška krovu nie je dostatočná pre pohodlný pohyb a preto sa minimalizuje priestor pre izoláciu len po hrúbku krokiev. Teplé prostredie izoluje priestor medzi krokvami a aj pod nimi. Zabezpečuje sa tým pohodlná a komfortná existencia v takomto priestore. Takisto treba posúdiť, ako zaizolovať podlahu pod strechou, či voľnou pokládkou izolácie (podstrešie sa nebude dať využiť), alebo s pomocou inštalácie záklopu, teda uzavretie izolovanej časti podlahy tepelnoizolačnými doskami, alebo OSB doskami – to je pre prípad ďalšieho využitia podstrešia. Musíte si určiť podľa plánovanej hrúbky strešnej izolácie, hrúbku izolácie pod podlahu. Pokiaľ vám to priestor dovolí, zvykne sa dávať aj viac, ako 20 cm izolácie. Všetko si starostlivo premerajte a vypočítajte potrebné plochy na zakrytie a inštaláciu. Výrobcovia izolácií predávajú rôzne hrúbky, ktoré vám viac menej sadnú pre vaše potreby.

 

Priestor medzi jednotlivými klieštinami (priečne trámy idúce po povale od jednej strany strechy po druhú) poriadne pozametajte a následne povysávajte. Odporúčame nainštalovať parozábranu vo forme špecializovanej fólie Zabráni prenikaniu pár z interiéru do strešnej konštrukcie. Fóliu natiahnite v priestore medzi klieštinami, aby vypĺňala celý priestor a aj časť bočných strán trámov. Upevnite ju do bočných strán trámov so sponkovačkou každých 20cm.

 

izolacia-podkrovia

 

Vyrežte diery v miestach pre stropné svietidlá, aby sa neprehrievali. Ostatné prestupy, ako sanita, odvetranie, vodovodné trubky, alebo anténny prestup sa snažte dokonale utesniť pomocou špecializovanej lepiacej pásky. Pri kúpe fólie vám predajca určite ponúkne aj pásku. Pokiaľ fóliu kladiete na rovný podklad nadpája sa výhradne iba s použitím tejto pásky, nie so sponkovačkou!

 

Po položení parozábrany môžeme pristúpiť ku kladeniu samotnej izolácie. Balíky izolácie neotvárajte skôr, ako položíte parozábranu a doporučujeme ich otvárať priamo na mieste inštalácie.

 

izolacia-podkrovia-2

 

Ďalej je veľmi dôležité, aby ste pracovali s respirátorom vzduchu, v pracovnom oblečení s dlhými rukávmi a nohavicami a s ochrannými rukavicami. Izoláciu rozbaľte pozdĺžne medzi klieštinami a dbajte na to, aby ste ju príliš nestláčali.

 

izolacia-podkrovia-3

 

Na trhu sú viaceré druhy, napríklad už so zabudovanými hliníkovými fóliami, kde fólia čiastočne funguje aj ako parozábrana a práca s materiálom je omnoho komfortnejšia. Pokiaľ výška priestoru do hornej úrovne trámov (klieštin) vám to dovoľuje, položte druhú vrstvu takejto izolácie kolmo na tú predošlú. Každý trám sa dá však nadstaviť dreveným hranolom do potrebnej výšky, aby izolácia bola presne pod úrovňou, kde sa bude klásť podlaha (najbežnejšie riešenie). Podľa možností sa hranoly kladú kolmo na pôvodné klieštiny. Nezabudnite však na to, že každým nadstavovaním výšky prichádzate o pochôdzny priestor pod strechou. V úzkom priestore, kde sa zbiehajú krokvy s klieštinami položte izoláciu tak, že bude vyššie ako plánovaná výška podlahy. Vytvárate tým základ pre vyplňovanie strechy izoláciou kde už pôjde sadrokartón. Na takto položenú izoláciu a hranoly sa konečne kladie podlaha. Môžete použiť špecializované izolačné dosky a drevotriesky, ktoré majú jednak dodatočnú izolačnú schopnosť vďaka viacerým vrstvám rôznych materiálov, ale aj vďaka tomu, že ich napojenie do seba dômyselne zapadá pomocou drážok a tak nevznikajú zbytočné tepelné prestupy. Môžu sa však použiť aj klasické OSB dosky. Odporúčame hrúbku aspoň 1,5 cm.

 

izolacia-podkrovia-4

 

izolacia-podkrovia-5

 

izolacia-podkrovia-8

 

Toto bol ten jednoduchší prípad, pokiaľ však plánujete urobiť obytné podkrovie, určite budete potrebovať viesť trubky pre vykurovanie a vodu. Trubky sa zásadne inštalujú medzi jednotlivé vrstvy izolácií, teda lepšie povedané po inštalácii prvej vrstvy izolácie. Použitie klieštin je ideálne pre uchytenie potrubia. Potrubie zaizolujte špecializovanou izoláciou a podľa potreby ho aj zopnite so sponkami, alebo lepiacou páskou na to určenou. Potrubie je potrebné tlakovo vyskúšať pred pokračovaním izolácie, čo vám preruší prácu aj na viac dní, keď nie týždňov. Po tlakových skúškach, keď je všetko v poriadku, môžete položiť ďalšiu vrstvu a zakryť podlahu doskami, ako sme už vyššie popísali.

 

izolacia-podkrovia-6

 

izolacia-podkrovia-7

 

izolacia-podkrovia-9

 

izolacia-podkrovia-10

 

Táto fáza, izolácia povalovej časti, je hotová a môžete uvažovať o finalizácii podlahy napríklad lakovaním, alebo pokládkou laminátovej, či korkovej podlahy. V pokračovaní článku si priblížime izolovanie samotnej strechy a inštaláciu sadrokartónových panelov.

 
Fotografie použité z diynetwork

 

Mohlo by vás zaujímať:

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať