Poslať na mail

4. ročník medzinárodnej súťaže Holcim Awards vyzdvihuje projekty a vízie, ktoré prispievajú k vytváraniu trvalejšie udržateľného stavebného prostredia, a ponúka peňažné ceny v celkovej výške 2 mil. USD.

Súťaž je otvorená pre projekty v oblasti architektúry, pozemného a inžinierskeho staviteľstva, urbanizmu a krajinnej architektúry, materiálov, výrobkov a stavebných technológií, ktoré prispievajú k piatim „cieľovým témam“ trvalo udržateľnej výstavby. Súťaž má dve kategórie s rôznymi požiadavkami.

Prvá kategória

Holcim Awards (hlavná kategória)

 • Projekt sa nachádza v pokročilej etape projektovania s vysokou pravdepodobnosťou realizácie.
 • Realizácia projektu sa nesmela začať pred 1. júlom 2013.
 • Všetci autori musia mať aspoň 18 rokov (dátum narodenia najneskôr 24. marca 1996).

Druhá kategória

„Next Generation“ (kategória pre mladých profesionálov a študentov)

 • Vizionárske projekty a odvážne nápady.
 • Všetci autori musia byť vo veku 18 až 30 rokov (dátum narodenia od 2. júla 1982 do 24. marca 1996).
 • Realizácia projektu sa nesmela začať pred 1. júlom 2013.

Čo sa hodnotí?

  1. Inovácia a prenosnosť – Pokrok

Projekt musí preukázať inováciu v popredí trvalo udržateľnej výstavby. Objavy a metódy určujúce trend, bez ohľadu na rozsah, musia byť prenositeľné na rad iných aplikácií.

  1. Etické normy a sociálna spravodlivosť – Ľudia

Projekt musí prinášať detailnú odpoveď z hľadiska etickej a sociálnej zodpovednosti.

  1. Kvalita životného prostredia a efektívne využívanie zdrojov – Planéta

Projekt musí vyzdvihovať rozumné využívanie prírodných zdrojov a hospodárenie s prírodnými zdrojmi počas celého životného cyklu projektu, vrátane prevádzky a správy.

  1. Ekonomická výkonnosť a zlučiteľnosť – Prosperita

Projekt musí preukázať, že je ekonomicky uskutočniteľný a inovačný z hľadiska použitia finančných zdrojov.

  1. Vplyv na súvisiace oblasti a estetiku – Odbornosť

Projekt musí dosahovať vysokú úroveň architektonickej kvality v spôsobe, akým sa zaoberá kultúrnymi a fyzickými stránkami. Priestor a forma majú najvyššiu prioritu a konštrukcia musí mať trvalý estetický vplyv na okolité prostredie.

Škola v prírode s minimálnym dopadom, ktorá sa nachádza v správnej oblasti North Vancouver, je úplne sebestačná a neutrálna z hľadiska produkcie CO2. Budova je postavená na vyvýšenej konštrukcii a ponúka nádherný výhľad a prístup k prírode. Budova je umiestnená tak, aby bola chránená pred hroziacimi povodňami.

 

„Účinný výrobný systém pre geometricky zložité stavebné prvky“, navrhnutý na londýnskej škole AA School of Architecture, vyhral 3. cenu v súťaži Global Holcim Inovation za rok 2012. Metóda „Cast on Cast“ (odliatok na odliatok) je zameraná na rozvoj inteligentnej, ale jednoduchej metodiky projektovania a prefabrikovanej výroby stavebných prvkov so zložitou geometriou, ktorá je menej náročná na zdroje a výrazne znižuje množstvo stavebného odpadu.

A12GLsiBR03x

Centrum sanácie mesta a občianskej infraštruktúry v brazílskom São Paulo získalo striebornú cenu v súťaži Global Holcim Awards za rok 2012. Projekt multifunkčnej verejnej budovy, Fábrica de Música (továreň na hudbu), sa nachádza v časti Grotão v srdci favely Paraisópolis v São Paulo. Skvalitnenie tejto zóny a iných marginalizovaných zón je závislé od poskytovania základných služieb, rovného rozdeľovania zdrojov a zodpovedajúcej sociálnej infraštruktúry a programov, ktoré sú tradične ignorované. Terasy vytvárajú rámec pre integráciu pôvodne roztrieštených oblastí s novou sociálnou infraštruktúrou a rôznymi programami na posilnenie kolektívnej identity a zaistenie pozitívneho rastu v budúcnosti.

A11LAsiCL-gallery004x

Hlavný plán trvalo udržateľnej obnovy pre čílske mesto Constitución navrhuje stratégiu odpovedania na „zemepisné hrozby“ spojené s rizikom zemetrasenia a cunami v podobe „zemepisných odpovedí“. Namiesto toho, aby sa uvažovalo o zákaze výstavby či o výstavbe masívnej bariéry pozdĺž rizikových oblastí, projekt navrhuje vysadiť oblasti s rizikom povodní s cieľom prelomiť vlny.

A12GLin1CH100

Technológia výstavby pomocou voľnej tvarovateľného debnenia bez produkcie odpadu spája existujúce postupy a materiály novým spôsobom a umožňuje vyrábať unikátne, voľné tvarovateľné betónové konštrukcie, ktoré sú odlievané priamo na mieste pomocou opakovane použiteľného a digitálne vyrábaného debnenia z vosku.

A11NAbrUS-gallery010x

Pohraničné kontrolné stanovisko s nízkou spotrebou energie a vody v americkom meste Van Buren musí spĺňať rad prísnych predpisov v oblasti bezpečnosti, prevádzky a odolnosti a zároveň musí pôsobiť príjemne na návštevníkov.

Zdroj: http://www.holcim.sk/

Viac informácií nájdete tu.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať