Poslať na mail

Do redakcie sme dostali otázku o tom, ako postupovať pri dodatočnom vytváraní pivničných priestorov pod rodinným domom. Ak aj vy zvažujete realizáciu podobného projektu, prečítajte si stručný postup prác, aby ste získali predstavu o tom, čo vás čaká. Na otázku odpovedá skúsený odborník.

 

Odpoveď

Podkopávanie, prehlbovanie alebo novo vytváranie pivničných priestorov pod už hotovou stavbou je skutočne veľmi náročná činnosť najmä na čas, vynaložené úsilie a bezpečnosť stavby. Ako postupovať?

 

Odporúčame v prvom rade vypracovanie statického posudku a postupu prác. Za takúto službu zaplatíte približne 100 €, no vďaka profesionálne vypracovanému posudku získate odborné zaistenie vašej činnosti.

 

Technicky sa pri podpivničení domu postupuje postupným podbetónovaním pôvodnej základovej dosky. Betonáž musí brať do úvahy najprv vytvorenie nových základov (v pivnici), položenie hydroizolácie a následné vybetónovanie až po hornú časť (strop v pivnici) pôvodných základov. Po vykonaní týchto krokov musíte počkať minimálne 4 dni, aby betón dokonale vytuhol (musí byť trieda aspoň 42,5). Šírka podkopanej časti by nemala mať viac ako 1 m. Po vytvrdnutí môžete pokračovať s odkopaním ďalšej 1m širokej vrstvy pôvodnej zeminy. Práve preto je táto činnosť veľmi prácna a vystáva otázka, či získané priestory budú adekvátne vynaloženému úsiliu a či ich skutočne využijete. Ale to už je na vašom posúdení.

 

Veľa šťastia pri realizácii vášho projektu!

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať