Poslať na mail

V predchádzajúcej časti sme popísali čo je potrebné si premyslieť ešte pred samotným výkopom. Ako realizovať výkopovú jamu, základy stavby a obvodové múry. V tejto časti si popíšeme hlavne kladenie stropných nosníkov a vytvorenie hydro- a tepelných izolácií stavby.

 

pivnica-8 

 

Preklady

Po dokončení obvodových a aj vnútorných múrov nastala ďalšia fáza prác a to zakrytie stavby betónovou dekou. Za týmto účelom môžete použiť prefabrikované stropné nosníky. Nosníky a vložky do nich vyrába množstvo výrobcov a v základe sa delia na keramické a betónové. Zakúpite ich takmer vo všetkých stavebninách. Na obvodové múry najprv položíte železo betónové nosníky a to tak, že  ho položíte do polovičky nosného múru. Preto je veľmi dôležité mať vopred vyrátané rozmery stavby, pretože nosníky sa vyrábajú v určitých rozmeroch a pokiaľ vám nebude presne rozmerovo „pasovať“ budete musieť urobiť strop na mieru, čo je podstatne prácnejšie. Nosníky začíname klásť od jedného konca stavby až po druhý. Vzniknutý priestor medzi nosníkmi „vyplníme“ vložkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stropných riešení. Vložky ukladáme medzi jednotlivé nosníky z jednej strany na druhú. Keď máme celý strop uložený, ešte raz si prekontrolujte všetky usadenia komponentov. Následne  sa pripravilo drevené debnenie od zvislej časti múru, neprevyšujúce výšku vložiek. Po dokončení a zafixovaní debnenia sa to zalialo do roviny betónom. Zvislo vytŕčajúce spevnenia z obvodových múrov dokonale previazali stropnú deku s celkovou stavbou. Strop sa nechal vytvrdnúť niekoľko dní.

 

pivnica-4

 

pivnica-6pivnica-7
 
Izolácie a finálny poter

Po odstránení debnenia a očistení cementového prachu z plochy sa celá plocha a aj bočné steny do hĺbky cca 1 m natreli asfaltovým penetračným náterom a po zaschnutí sa po celej ploche deky a aj bočných hranách do hĺbky 1 m natavili hydroizolačné asfaltov pásy (Ipa). Následne sa na celú plochu prilepil tvrdený polystyrén (EPS) o hrúbke 5 cm ako tepelná izolácia a to tak, že sa začalo s 5 cm presahom cez hranu deky ukladať vodorovne po celej ploche. Potom sa uložili zvislé EPS panely pod vzniknutý 5cm presah. Po kompletnom zaizolovaní stavby sa znovu pripravilo debnenie (môžete využiť predchádzajúce komponenty z debnenia pre nosníky a veniec) vo výške cca 7 cm nad úrovňou položenej tepelnej izolácie. V tomto prípade sa položili znovu vystužovacie rohože, ale pokiaľ si viete zabezpečiť sekané polypropylénové vlákna, tak môžete ich použiť namiesto ocele. Ich úlohou je prevencia proti popraskaniu danej plochy vďaka pohybom a pnutiu stavby.  Ako urobiť poter, si môžete pozrieť v tomto videu. Týmto je dokončené teleso hrubej stavby a mohli sa zahájiť nasledujúce – najmä však inštalačné práce.

 

pivnica-9

 

Ostatné práce

Schody
Ďalším krokom bolo vybudovanie schodiska, ale v tomto článku sa tomu nebudeme venovať podrobne. Základ však je mať jasno, kde má byť prvý a posledný schod a podľa toho si rozrátate výšku a počet schodov. Avšak najkomplikovanejšou časťou realizácie schodov je jeho debnenie. Tomuto sa budeme zvlášť venovať v niektorom z nasledujúcich článkov.

 

pivnica-10

 
Podlahy
 
Pokiaľ máte štrkové podložie, nie je nič jednoduchšie. Jednoducho si naň nasypte 5-10 cm vrstvu drveného štrku. Vyhľaďte ho do roviny veľkou rovnou latou a začnite klásť zámkovú dlažbu. Podlahu neodporúčame betónovať, pretože v prípade nehody (ako napríklad prasknutie potrubia) nebude kam voda môcť odtiecť. V prípade zámkovej dlažby je to automaticky vyriešené. Ak však máte ílové podložie, je vhodné, aby ste v jednom mieste pivnice vykopali trativod aspoň do hĺbky 80 cm a vyspádovali do neho celú plochu. Jamu vyplňte napríklad zvyškami tehál a kameňa a štrku zo stavby. Následne dobre zhutnite a položte vrstvu drveného štrku určenú na pokládku zámkovej dlažby. Potom už pokračujete rovnako a sme vyššie popísali.

 

Dvere

 

Osadenie dverí a dvernej zárubne by nemal byť zásadný problém, pokiaľ dodržíte štandardné rozmery zárubní. Odporúčame plastové, pretože nesajú vlhko ako drevené, čo v prípade pivnice je dosť bežné. Dvere osádzame vždy po dokončení podláh.

 
Čerpadlo
 

Osadilo sa do vopred vybetónovanej plochy v podlahe. Inštaláciu a spojazdnenie urobil inštalatér.

 

pivnica-2

Elektroinštalácia
 

Tu hádam nie je ani potrebné sa zmieniť, že pokiaľ nie ste odborník, treba prenechať túto prácu elektrikárovi, ktorý odborne nainštaluje rozvody, prípojky, svetlo, ističe a uzemnenie.

 

pivnica-3

 

Hotovo, pivnica bola dokončená a bola to najnáročnejšia aplikácia, ktorú sme svojpomocne realizovali. Príjemný chládok a sucho vo vnútri sú dôkazom, že sme všetky práce robili poctivo a pivnica naplno slúži svojmu účelu.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať