Poslať na mail

Stavba na hranici pozemku je vždy vec, ktorá sa týka všetkých zúčastnených,  s ktorými pozemkami váš hraničí. Je jedno, či sa jedná o ohlásenie drobnej stavby, alebo o klasické stavebné povolenie. V tomto článku si prejdeme aké má stavebník možnosti a zároveň povinnosti voči úradom a svojim susedom.

 

 vystavba-muru-6

 

Bežná prax

Veľmi často sa deje, že sa ráno zobudíte a pozriete sa do záhrady a vidíte nejakú „podozrivú činnosť“ na, alebo v blízkosti hranice vášho pozemku. Zrazu máte pocit, že to s vami nikto neprerokoval, neviete, čo to bude a načo to má slúžiť a idete sa teda pýtať suseda, že čo sa deje.  Sused vám oznámi že to bude nový plot, alebo trativod, alebo záhradný dom, alebo dokonca obytná terasa s výhľadom na váš pozemok. A je to tu – oheň na streche ako sa ľudovo hovorí. Často krát namiesto toho, aby sme vopred informovali suseda o zámere, nejako sa spoliehame na to, že však keď už to bude stáť, tak si zvykne. Nemusí a dokonca oprávnene.

 

Čo je vaša povinnosť v prípade, že chcete postaviť múr na hranici pozemku

Aj oplotenie je podľa zákona definované ako drobná stavba (§ 139 ods. 7 písm. b)  a preto z legislatívneho hľadiska je  v zmysle stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.) povinnosť  pre stavebníka povinnosť ohlásiť túto stavbu na obecnom úrade (v mestách na príslušnom stavebnom úrade). Jedná sa o tzv. ohlasovaciu povinnosť podľa §55 vyššie uvedeného zákona. Stavebný úrad sa v rámci zákonom stanovenej lehoty vyjadrí, či všetky náležitosti sú v poriadku. K ohláseniu drobnej stavby priložíte jednoduchý (stačí aj rukou narysovaný) situačný plán (pôdorys). V prípade že úradu bude niečo chýbať, vyzve vás o doloženie príslušných podkladov. Keďže sa jedná o stavbu na hranici pozemku, bude úrad od vás žiadať súhlas s majiteľom susediaceho pozemku. Ak je viac majiteľov, tak je treba získať súhlas od všetkých vlastníkov.

 

Dá sa dohodnúť aj ústne, ale

Pokiaľ chcete obísť zákon a neohlasovať každú drobnú stavbu (čo je bežná prax) a máte vysokú úroveň vašich vzťahov so susedom, je možné sa na všetkom dohodnúť ústne a aj počas priebehu výstavby betónového múru, alebo oplotenia je možné jednotlivé stavebné kroky spoločne dolaďovať a podobne. Pokiaľ si však nie ste istí, je lepšie aby ste návrh (presne taký, aký podáte na stavebný úrad) predložili susedovi a aby sa vám k nemu vyjadril, minimálne však jeho podpisom.

 

vystavba-muru-2

 

Morálne hľadisko

Treba si vždy položiť otázku opačne. Teda, ako by sa nám páčilo, keby sused chcel niečo postaviť bez vášho názoru a vyjadrenia na hranici vášho pozemku. A rovno pred váš obľúbený výhľad z okna alebo pred vašu záhradu, ktorú keď zatieni vyšším betónovým múrom, znemožní vám tak pestovanie niektorých plodov. S týmto hľadiskom prosím pristupujte aj k susedovi a snažte sa ho pochopiť. Dobré riešenie je to, s ktorým súhlasia všetci.

 

stavba-murika-1

 

Koho je to múr?

Často krát sa ľudia pýtajú, že ktorý je môj múr, ten ľavý, alebo ten pravý? Mnohí hovoria: „ten pravý“. A teraz čelom k domu alebo k ulici? Pravdou je, že bolo zvykom stavať ten pravý múr, ale toto vznikalo hlavne vtedy, keď už predošlá výstavba múrov sa takto realizovala. V dnešnej dobe tieto „pravidlá“ nemusia platiť a je to vždy na dohode so susedom. Sú prípady keď všetky ploty stavia a vlastní jeden vlastník. Vlastník je povinný sa o múr a oplotenie náležite starať.

 

vystavba-muru

Hranicu pozemku v tomto prípade vyznačuje oranžovo natretá tyčka.

 

 

Kde postaviť oplotenie?

Pokiaľ ste sa so susedom nedohodli inak a vlastníkom oplotenia budete vy, staviate ho výlučne na svojom pozemku. Teda nie napoly so susedovým, ale múr alebo oplotenie musí lícovať vašu hranicu pozemku zo susedovej strany. Samozrejme aj toto sa dá dohodnúť, že pôjde stredom.

 

V tomto prípade po vzájomnej dohode sa vybudoval zvýšený múr tak, aby sa zaistilo určité súkromie na terasách.

 

Sused chce vybudovať drahší kvalitný múr a chce sa podieľať na polovici nákladov

Stáva sa, že po vzájomnej dohode sused postaví na „vašej“ strane múr alebo oplotenie, ktorý je rádovo výraznejšie drahší, aký by ste tam umiestnili vy. Opäť je to všetko o dohode, či s takýmto realizačným prevedením súhlasíte a či súhlasíte s podieľaním sa nákladoch na jeho múr. Pokiaľ nie, nemá sused právo so zahájením stavby. Pokiaľ sa vám stavba takéhoto plotu zdá drahá, môžete navrhnúť susedovi zdieľanie polovičných nákladov z ceny plotu, aký by ste realizovali vy (napríklad pletivový s jednoduchý betónovým múrikom).

 

 Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať