Poslať na mail

Plot z drôteného pletiva má hneď niekoľko výhod. Pomerne jednoduchá inštalácia, ktorú zvládnete aj svojpomocne, nižšia cena oproti iným typom oplotenia, odolnosť, trvácnosť a takmer žiadna potreba údržby možno aj vás presvedčili o jeho výstavbe. V nasledujúcich riadkoch vám teda ponúkame prehľadný návod, ktorý vás usmerní pri jeho inštalácii.

 

Potrebujete stavebné povolenie?

Oplotenie domu podľa zákona zaraďujeme medzi drobné stavby. Drobná stavba je taká stavba, ktorá má len doplnkový význam pre hlavnú stavbu a tiež stavba, ktorá neovplyvňuje životné prostredie, prípadne len minimálne. Stavebné povolenie na takéto pletivové oplotenie teda netreba, stavbu je však nutné vopred ohlásiť na obecnom úrade. Okrem osobných údajov sa v ohlásení uvádza aj nasledovné: rozsah stavby, účel, druh, jej presné miesto, zjednodušene napísaný postup, akým sa stavba zhotoví, z akého materiálu a či bude oplotenie priehľadné, alebo nie, alebo len čiastočne priehľadné, či bude drevené, oceľové alebo murované, taktiež dĺžka a šírka plotu. K oznámeniu je potrebné pripojiť aj prehľadný náčrt oplotenia v rámci svetových strán aj postavenia voči domu, kde presne sa oplotenie nenachádza alebo kde sa mení jeho priehľadnosť. Viac o drobných stavbách sa dozviete tu.

 

Čo budete potrebovať:

 • zvinovací meter
 • murársky špagát a koly
 • zmes betónu
 • pletivo (na základe obvodu pozemku zakúpte dostatočné množstvo)
 • plotové stĺpiky (odporúčaný rozostup medzi stĺpikmi je asi 2,5 až 3 m)
 • vzpery
 • napínacie drôty
 • plotové napínaky
 • rýľ
 • lopata
 • viazací drôt
 • vodováha
 • kliešte na drôt
 • ochranné rukavice

 

Postup výstavby pletivového oplotenia

Krok 1: umiestnenie plotu  

Určite si presné miesto, kde bude pletivové oplotenie stáť. Na základe meraní, zistite koľko pletiva a ostatných materiálov budete potrebovať. Odstráňte všetky prekážky, ktoré stoja v miestach budúceho oplotenia (kríky, stromy, rastliny,…) a pomocou drevených kolíkov a murárskeho špagátu si vytýčte presné miesto, kde bude stáť. Taktiež si vyznačte miesta, kde budú stáť stĺpiky. Špagát by mal prechádzať cez stred takto vyznačených miest a mal by byť vo výške spodného napínacieho drôtu pletiva.

 

Krok 2: vyhĺbenie dier

Vo vyznačených miestach pomocou rýľu a lopaty vyhĺbte diery pre plotové stĺpiky s priemerom asi 15-20 cm a v hĺbke aspoň  50-70 cm tak, aby ste pre ne zabezpečili dostatočnú stabilitu.

 

Krok 3: vkladanie plotových stĺpikov

Pri vkladaní plotových stĺpikov začnite vždy od rohového. Stĺpik položte do diery a následne zasypte suchým betónom. Nezabudnite všetky stĺpiky starostlivo dorovnať do rovnakej výšky, skontrolujte taktiež ich zvislosť.

 

Krok 4: inštalácia vzpier

Vzpery musíme použiť vo viacerých prípadoch, a to pri rohových stĺpikoch (iba v smere pletiva), pri každých 25-30 m plotu a pri zmene smeru plotu (v oboch prípadoch po oboch stranách stĺpiku). Po zasypaní betónom necháme stuhnúť po dobu asi troch dní.
 
pletivove-oplotenie-1

 

Krok 5: prichytenie napínacích drôtov

Napínacie drôty sa prichytávajú na stĺpik v dvoch alebo troch miestach a to podľa výšky pletivového plotu. Pri vyšších plotoch (150 a viac cm) sa prichytávajú v troch miestach, v hornej, strednej a dolnej časti stĺpika. Pri nižších len v hornej a dolnej časti.

 

Plotové napínaky používame len pri stĺpikoch so vzperou, aby nedošlo k vychýleniu stĺpikov. Na stĺpikoch bez vzpery uchytíme napínacie drôty pomocou namontovaných príchytiek. Na zvyšných sa príchytky nemontujú, ale drôty sa uchytávajú priamo v napínakoch.

 

pletivove-oplotenie-4

Plotový napínak

 

Krok 6: natiahnutie pletiva

V prípade, že sú všetky predchádzajúce kroky splnené, postavíme rolku pletiva k rohovému stĺpiku a začiatok pletiva k tomuto stĺpiku pevne pripevníme pomocou viazacieho drôtu. Ten tiež prevlečieme každým okom pletiva až k ďalšiemu stĺpiku. Pletivo postupne rozmotávame. Aby bolo uložené dostatočne pevne, viazacím drôtom ho spájame tiež so stredným napínacím drôtom a ku každému stĺpiku na viacerých miestach (2-3).

 

pletivove-oplotenie-3

 

Zdroj: doityourself.com

meshdirect.co.uk

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať