Poslať na mail

Zvoliť si nosný stavebný materiál pre Váš budúci dom je veľké rozhodnutie. Preto sme sa rozhodli predstaviť vám plusy a mínusy, v dnešnej dobe dvoch najžiadanejších a najpoužívanejších postupov.

 

material-stavba-domu-8

 

Murovaný či montovaný dom?

Metóda stavby a materiál, ktorý vyberiete pre váš vysnený dom budú mať prakticky vplyv na všetky nadväzujúce aktivity a plánovanie. Náklady, rýchlosť výstavby, použitie ďalších vnútorných materiálov, dosiahnutie energetickej efektivity, či dokonca sebestačnosti. Toto všetko a ešte oveľa viac vám ovplyvní vaša prvotná voľba materiálu pre vašu stavbu.

 

Či si už zvolíte klasické murovanie vďaka stáročia známym tehlám, alebo v novej dobe, pomocou plynosilikátových tvárnic. Alebo ultra rýchle budovanie vášho nového domova pomocou drevo – izolačných panelov, všetky tieto metódy majú svoje prednosti, ktoré si neskôr vychutnáte, ale aj svoje nevýhody, ktoré sú (po nákladoch) často dôvodom, prečo sa investor pre tú – ktorú metódu nerozhodne.

 

Voľba vzhľadu domu býva niekedy ovplyvnená už použitou architektúrou u okolitých domov v ulici. Preto je niekedy vídať skutočné skvosty súčasnej architektúry, ktoré akosi nezapadajú do daného miesta, kde je použitá úplne iná architektúra. Táto divočina potom spôsobuje, že niektoré domy rozbíjajú koncept územnej architektúry. Niekde sú však tieto pravidlá prísnejšie, najmä v západných krajinách. Jednoducho nedostanete povolenie na stavbu, ktorá je svojou architektúrou nevyhovujúca pre danú lokalitu. Toto strážia uzemní architekti a tvoria nedielnu súčasť stavebných rozhodnutí.

 

V dôsledku toho sa vám v podstate zužuje priestor na výber daného materiálu. Preto, ak chcete stavať projekty zapustených domov do terénu, kontajnerové domy a rôzne iné alternatívne stavby, je možné, že narazíte na odpor zo strany susedov, či lokálnych autorít.

 

Klasická murovaná stavba

Ako základný materiál sa používa buď klasická dutá tehla a na trhu je veľké množstvo výrobcov, alebo importérov z Českej republiky a Poľska (napr. Porotherm, Termobrik, alebo Heluz). Ďalším materiálom sú plynosilikátové tvárnice, kde hlavným komponentom je vápno, cement a piesok (napr. Ytong, Porfix, alebo Hebel). Tieto dve hlavné produktové rady kraľujú kategórii murovanej stavby, aj keď v snahe za získaním čo najlepších tepelnoizolačných vlastností, oba tieto prúdy prestávajú používať klasickú maltu, ako pojivo a nahrádzajú ju tenkou vrstvou polyuretánového lepidla, alebo špeciálnej malty. Aj keď jednotlivé prúdy medzi sebou argumentačne súperia v snahe získať investora práve na svoju stranu, spadajú do rovnakej kategórie murovaných stavieb. Takisto obe produktové rady prešli v posledných rokoch množstvom inovačných zlepšení a poskytujú ucelený sortiment pre všetky potrebné riešenia pre hrubú stavbu domu. Inovácie sa teda týkali najmä zlepšovania tepelnoizolačných vlastností a  a odlišujú sa najmä skladbou materiálu a nadväznými činnosťami pre daný materiál.

 

Veľká väčšina novostavieb na Slovensku je budovaná klasickým, alebo moderným murovaním. Začína sa (tak ako pri použití iných materiálov) vybudovaním základovej dosky s prestupmi pre sanitu a jej zaizolovaním, aby nedochádzalo k prestupu vody do muriva. Obvodové murivá sa zakončujú betónovým vencom, ktorý slúži na spevnenie celej stavby a zároveň, ako oporný základ pre betónové, alebo keramické preklady, ktoré má v ponuke takmer každý výrobca. Takýto preklad sa zalieva vrstvou betónu a po vytuhnutí na potrebnú tvrdosť sa začína budovať ďalšie nadzemné poschodie.

 

Vybudovanie hrubej stavby domu trvá relatívne krátko, spravidla to býva za 2-4 mesiace od začatia samotnej realizácie. Hovorí sa však, že ak staviate murovaný dom, je dobre nechať hrubú stavbu jednu zimu vymrznúť, aby všetky technologické procesy mali čas dozrieť, ale aby aj materiály si navzájom „sadli“ v dôsledku veľkých tepelných zmien. Toto môže byť určitá nevýhoda oproti iným riešeniam (napríklad drevo domy), hlavne ak vám ide o čas. Ale každé dobré riešenie si jednoducho vyžaduje svoj čas.

 

Životnosť takýchto stavieb prevyšuje jednu generáciu avšak za podmienky, že je práca kvalitne urobené. U nás však je veľmi neblahý trend, že za účelom znižovania nákladov sa vybuduje nehnuteľnosť relatívne lacno, avšak už pár rokov musí majiteľ investovať do zásadných a cenovo drahých rekonštrukčných riešení (napríklad zateká strecha, alebo terasy a balkóny apod.).

 

material-stavba-domu-1

 

material-stavba-domu-3

 

material-stavba-domu-2

 

material-stavba-domu-4

 

Drevo domy

Momentálne silne stúpajúci trend výstavby na Slovensku i v okolitých krajinách. Trend je motivovaný najmä dopytom zo strany individuálnych investorov najmä z dôvodu lepšej ekonomickej dostupnosti a rýchlej realizácie. Čas sa v poslednej dobe stal kľúčovým faktorom, pretože ak nevlastníte svoj vlastný byt či dom, každý mesiac „strácate“ na prenájmoch. Preto rýchlosť výstavby kratšia o mesiace oproti klasickým murovaným stavbám umožňuje investorom skrátiť domu prenájmu a tým pádom značne ušetriť.

 

Drevo domy sa môžu rozdeliť na dve hlavné skupiny a to domy, ktorých stavebná konštrukcia je zhotovená z drevených trámov a stĺpov a domy, ktoré sú zhotovované zo sendvičových prefabrikátov spolu s izoláciou. Na Slovensku sú používanejšie domy z druhej kategórie. Medzi výhody drevo domov je ich rýchla výstavba v kombinácii s nízkym zaťažením a nárokmi na stavbu a jej okolie. Drevo domy majú celkovo nižšie energetické nároky na ich výrobu a montáž (pri porovnaní materiálov murovaných domov) a takisto emisie a vplyv na životné prostredie sú výrazne nižšie. Sendvičové typy domov spĺňajú tie najvyššie nároky na tepelne izolačné vlastnosti a preto sa začínajú používať aj na stavbu pasívnych, či nízkoenergetických domov. Životnosť takejto modernej stavby je 50-100 rokov, avšak nie je to overené časom, teda reálnymi skúsenosťami, pretože tento typ stavieb sa v podstate pred 30 rokmi ešte takmer nevyskytoval. Medzi ďalšie výhody patria skutočne veľká rýchlosť realizácie, kde môžete doslova bývať za pár týždňov. Cenový rozdiel medzi vybudovaním drevo domu a murovaného bol v minulosti podstatne väčší v prospech dreva, avšak vďaka súčasným trendom sa cena drevo domov zvyšuje vďaka použitiu drahších dodatočných stavebných materiálov.

 

 K nevýhodám patria najmä menšia odolnosť proti vlhkosti. Nielen tej, ktorá pôsobí z exteriéru, ale najmä tej, ktorá vzniká v interiéri. Možno aj preto sa vytvorili dva prúdy názorov, či postaviť difúzne otvorený drevovom (teda ten, kde pary z interiéru voľne prestupujú konštrukciou von), alebo difúzne zavreté riešenia, kde sa zabraňuje tomu, aby sa vlhkosť vôbec do konštrukcie dostala. Vlhkosť v drevenej konštrukcii okrem toho, že spôsobuje vznik plesní, spôsobuje aj ďalšiu nevýhodu a to, že sa drevené materiály v dôsledku vlhka začnú krútiť, ohýbať a meniť svoj objem (ortotrópno-anizotropný materiál). Ďalšou nevýhodou je nižšia požiarna odolnosť v porovnaní s klasickými murovanými riešeniami. Poslednou nevýhodou môže byť aj fakt, že drevo domy  sú menej odolné proti živelným pohromám najmä pri víchriciach a záplavách.

 

material-stavba-domu-5

 

material-stavba-domu-6

 

material-stavba-domu-7

 

Kombinácia vyššie uvedených

Čoraz častejšie sa začíname stretávať aj s rôznymi hybridnými riešeniami, kde stavba nie je čisto murovaná, alebo len čisto z dreva a jej prefabrikátov. Investori volia napríklad riešenia, kde prvé nadzemné podlažie je murované a druhé nadzemné podlažie drevené. Príčinou sú často špecifické technické detaily a problémy a podľa nich je treba prispôsobiť projekt. Nie je to však zlé riešenie, ale treba mať na pamäti vzťahy medzi rozličnými a spájajúcimi sa materiálmi, pre ktoré platia odlišné pravidlá následnej práce a aplikácie iných materiálov na ne.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať