Poslať na mail

V predchádzajúcej časti sme si ukázali jednu z možností, ako zaizolovať podlahovú časť podkrovia a ako ho pripraviť na obývateľnú časť, prinajmenšom však, ako miesto pre dodatočné skladovanie. V tejto časti si ukážeme, ako pokračovať so zateplením strešnej časti.

 

izolacia-podkrovie-4

 

Ekonomická náročnosť: ★★★

Realizačná náročnosť: ★★★

 

 

Potrebné náradie a materiál

  • Sponkovačka a sponky
  • Uťahovačka a vruty
  • Parozábranová fólia a k nej určená lepiaca páska
  • Drevené hranoly, alebo oceľové profily na uchytenie sadrokartónových dosiek
  • Izolačné pásy z minerálnej vlny
  • Sadrokartón, alebo kompozitné izolačné dosky

 

Postup

Zmerajte si rozmer medzi jednotlivými krokvami v podstreší ( cca 80 -120 cm) a hĺbku od poistnej strešnej hydroizolačnej fólie po hranu krokvy. Najčastejšie to býva cca 16 cm. Ak chcete urobiť „podkrovie“ napríklad vhodné pre skladovanie vecí, stačí položiť izoláciu po úroveň krokiev a po inštalovaní fólie – parozábrany, nainštalujete priamo na krokvy sadrokartónové platne. Toto riešenie sa však používa menej, pretože nezaizolované krokvy fungujú, ako tepelný most a preto sa zvykne robiť dvoj kroková izolácia.

 

1. Izoláciu kladieme odspodu na hor a v úzkom priestore medzi podlahou a strešnou šikminou (krokvami) sa ešte počas kladenia podlahovej izolácie kladie hneď druhá vrstva (úplne v rohu). Táto vrstva sa nezakryje OSB, alebo izolačnou doskou. Na túto časť izolácie sa potom napája strešná izolácia.
 
izolacia-podkrovia-8

 

2. Vkladajte izolačné pásy napríklad z minerálnej vlny tak, aby samé držali medzi krokvami. Preto prispôsobte zarezaním jej šírku priestoru medzi jednotlivými krokvami. Jej hrúbka by sa mala rovnať hrúbke krokvy. Medzi strechou a izoláciou musí byť poistná hydroizolácia v podobe fólie a izolácia sa nesmie opierať o krytinu!

 

3. Ak robíte viac vrstvovú pokládku z minerálnej vlny, inštalujte parozábranu. Pripevnite ju sponkovačkou o krokvy. Všetky spoje musíte prelepiť špeciálnou lepiacou páskou, aby bol efekt parozábrany naozaj účinný. Takisto prelepte miesta, kde ste fóliu uchytili sponkami.4. Nadstavte si krokvy buď dreveným hranolom, alebo oceľovými profilmi, ktoré dodávajú aj výrobcovia izolácií. Dôležité je však povedať, že v prípade použitia drevených hranolov (naša reportáž) budete musieť použiť kompozitné zateplovacie sadrokartónové panely, pretože minerálna vlna by sa tam už takto neudržala. V tomto prípade panely priskrutkujete priamo na nadstavbu krokvy.
 izolacia-podkrovie-1
 
izolacia-podkrovie-2
 
5. V prípade použitia oceľových profilov, ktoré sa kladú priečne ku krokvám, nie je problém vložiť druhú vrstvu izolácie z minerálnej vlny.

6. Platí pravidlo, že na hrúbku spodnej vrstvy izolácie by malo byť 4 – 5 krát viac izolácie vrchnej (nad parozábranou). Preto podľa hrúbky prvotnej izolácie si prispôsobte nadstavenie krokiev oceľovými profilmi. Avšak najlepšie je nechať si spraviť ideálny výpočet pre vaše podkrovie tak, aby sa tam dalo počas zimy a letných horúčav existovať. Niekedy však výpočet predpíše takú hrubú vrstvu izolácie, že podkrovie veľmi stratí z jeho obývateľnosti a aj preto sa začali používať systémy nadkrokvovej tepelnej izolácie (napríklad Bramac Therm).

 

7. Finálny krok je inštalácia kompozitných izolačných dosiek (prípad 1), alebo sadrokartónu (prípad 2) – podľa toho, aké riešenie sme zvolili. V oboch prípadoch však musí byť inštalovaná parozábrana. V prípade (1) kompozitných dosiek priamo pod nimi a v prípade (2) dvojvrstvovej izolácie z minerálnej vlny medzi jednotlivými vrstvami. Dosky si narežeme na potrebné rozmery a inštalujeme do nadstavby krokiev drevenými hranolmi (prípad 1), alebo priamo do oceľových profilov (prípad 2). 
 
izolacia-podkrovie-4 
izolacia-podkrovie-3

 

fotografie použité z diynetwork

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať