Poslať na mail

Máte s Vašimi susedmi spoločný pozemok a chceli by ste vo Vašej časti niečo postaviť? No práve v tejto časti sa nachádzajú Vaše spoločné inžinierske siete? Je to problém, alebo sa to dá jednoducho riešiť?

V prvom rade je potrebné upovedomiť suseda o Vašom zámere a najvhodnejší spôsob je písomný súhlas suseda k Vášmu návrhu. Mal by obsahovať krátky popis umiestnenie danej stavby, aj s popisom všetkých činností, ktoré sa jej týkajú. Teda aj preloženie inžinierských sietí.

Projekt danej stavby by ste mali ohlásiť na miestnom úrade, ktorý by mal od Vás vyžadovať súhlas suseda, stručný popis projektu a prác, jednoduché situačné zakreslenie vo vzťahu k pozemkom.

Následne, ak sa jedná o prekládku inžinierských sietí, budete musieť predložiť na stavebný úrad/obec projekt na prekládku inžinierských sietí, teda zakreslenie existujúceho stavu, zakreslenie nového stavu a súhlas dotknutých strán (sused).

Toto sú hlavné povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona. Závisí to ale aj od miestna kde bývate. Vo všeobecnosti platí, že v mestách sú nároky úradov prísnejšie a v dedinách benevolentnejšie.

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať