Poslať na mail

Výstavba labyrintov na Slovensku ešte nie je veľmi častá, ale keď pozriete na internete, všade po svete sa stavajú a ľudia vedia aj prečo majú takú popularitu. Mnohí z nich vám povedia, že labyrint má terapeutické účinky. Zlepšuje mentálny stav, harmonizuje pravú a ľavú časť mozgovej hemisféry. Zároveň si však môžete vytvoriť pekné a netradičné miesto vo vašej záhrade.

 

zahradny-labyrint-13

 

Ekonomická náročnosť: ★★★

 

Realizačná náročnosť: ★★★★

 

Aké náradie k tomu treba?

 • Vibračné zariadenie
 • Mini bager na odstránenie zeminy
 • Lopata
 • Vodováha (najlepšie laserová)
 • Meter, ceruza a špagát
 • Gumené kladivo
 • Dlhé, rovné laty

 

Potrebný materiál:

 • Dlažba a plán kladenia
 • Podkladové vrstvy kameniva
 • Kamenivo na vysypanie medzier
 • Zmes cementu a piesku
 • Plastové spevnenie na oblé okraje
 • Geotextília

 

Potrebný čas:

Pokiaľ je terén viac menej v rovine, realizácia bude trvať vrátane betónovania a potrebného času na vytvrdenie 3-5 dní v závislosti od skúseností a zručnosti majstra.

 

Príprava:

Vyhľadajte si na internete vzory labyrintov, je ich viacero. Avšak pozor, aby ste si nevybrali bludisko. Rozdiel medzi nimi je v tom, že do labyrintu vstupujete z jedného miesta a „cesta“ vás vedie až do (vášho) stredu labyrintu a potom znovu tou istou aj bezpečne von. Naproti tomu bludisko sa vetví a má mnoho slepých uličiek. Keď už vzor máte vybraný, pripravte si plánik výstavby a určenie miesta, kde bude labyrint stáť a ako bude situovaný.

 

1. Vyznačenie labyrintu v teréne

Začnite vyznačením stredu labyrintu a pomocou dlhého meracieho pásma si vyznačte kľúčové okrajové body. Vyznačenie robte pomocou spreja, alebo pomocou kolíčkov, ktoré zatlčiete do zeme. Medzi kolíčkami si môžete ešte vysypať pieskom, či múkou budúce línie labyrintu.

 

zahradny-labyrint-1

 

2. Odstránenie trávy a zeme

Keďže je to veľká plocha, odporúčame použiť techniku, pomocou ktorej jemne odstránite 35 cm zeminy vrátane trávnika. Snažte sa odstraňovať zem, čo najviac na plocho a nie kolmo naň, aby ste príliš nenarušili rovinnosť a prirodzenú zhutnenosť plochy pod trávnikom. Hĺbka výkopu by mala byť taká, aby po započítaní podkladových vrstiev a zámkovej dlažby, bol labyrint na vami požadovanej úrovni. Pokiaľ terén nebol predtým kompaktný, je veľká pravdepodobnosť, že bude na niektorých miestach viac „sadať“ a preto je potrebné vysypať ešte jednu podkladovú vrstvu z hrubšieho drveného kameniva, čo samozrejme znamená vyhĺbiť plochu ešte hlbšie. Podkladovú vrstvu treba zhutniť pomocou vibračnej žaby. Niekedy sa medzi tieto vrstvy, alebo ak použijete jednu, pokladá geotextília, aby oddelila zem od kameňa a urobila vrstvu kompaktnou.

 

zahradny-labyrint-4

 

3. Vyrovnanie a vyspádovanie

Pomocou jemného drveného kameňa (frakcia 4-8) vytvoríte plochu, ktorú musíte dať do roviny, prípadne jemne vyspádovať, aby voda nezostávala na kameňoch. Keďže sa jedná o väčšiu plochu, je ideálne, keď máte laserovú vodováhu, alebo dokonca ešte lepšie laserový nivelizátor.

 

zahradny-labyrint-6

 

zahradny-labyrint-5

 

4. (Voliteľné) vysypanie cementovým pieskom

Zmes cementu a piesku sa vysype zhruba v 2-3 cm vrstve a pomocou dlhej rovnej laty sa znivelizuje rovnomerne podľa podkladu. Táto vrstva zlepšuje pevnosť podkladu pred samotnou pokládkou. Opäť však budete musieť použiť laserovú vodováhu a dať plochu do roviny, alebo jemného spádu. Aby ste si nepošliapali plochu pri pokládke, budete potrebovať rovné laty, ktoré si na plochu položíte a na ktorých budete stáť.

 

zahradny-labyrint-7

 

5. Začíname s pokládkou

Najprv si vyznačíme pomocou šnúry presné rozloženie labyrintu na štyri kvadranty a ich stred. Je to dôležité, aby ste mali formu labyrintu symetricky rozloženú. Tieto a ďalšie pomocné šnúry (podľa vzoru labyrintu) vám pomôžu s dobrou orientáciou pokládky. Začíname pokladať vždy od stredu a za pomoci vodiacich šnúr. Dôležité je v každej vrstve dodržiavať polomer kruhu, pretože na konci vám dlažba nemusí sedieť s pripravenou plochou.

 

zahradny-labyrint-8

 

6. Šablóny

Existujú na takéto prípady aj šablóny (spravidla u výrobcov zámkovej dlažby), pomocou ktorých je pokládka ľahšia a hlavne, tieto vyznačujú, kde má byť vzor iný, kde bude vo finále obrátka smeru chôdze. Takisto môžete od výrobcu získať plán kladenia, kde bude presne všetko popísané a vysvetlené. Prípadne môžete poprosiť výrobcu aj o určité poradenstvo, alebo asistenciu, čo sa bežne robí v prípade komplikovanejších vzorov a realizácií.

 

zahradny-labyrint-9

 

7. Pokračujeme s pokládkou

Dodržiavanie línií pomocou šnúr je zásadné, pretože bez ich pomoci nebudete veľmi presný a výsledok tejto nepresnosti sa najviac ukáže na vonkajších okrajoch labyrintu. Miesta, kde sú šablóny jednoducho obložíte okolo.

 

zahradny-labyrint-10

 

8. Zakončenie okrajov

Existujú plastové ukončenia, ktoré zamedzia rozchádzaniu sa dlažby smerom von. Je to jednoduché riešenie pre zaoblené ukončenia plôch, kde sa betónový obrubník nedá použiť.

 

zahradny-labyrint-11

 

9. Dokončenie obrátok

Teraz sa môžete vrátiť naspäť k miestam po šablónach a dokončiť obratové vzory. Vytiahnete drevenú šablónu a jednoducho doložíte dlažbu podľa vzoru.

 

zahradny-labyrint-12

 

10. Vysypanie medzier a zhutnenie

Najprv vysypte priestor medzi dlažbou najlepšie drveným kamenivom o frakcii 0-4 mm. Pozor. V žiadnom prípade nepoužívajte klasický piesok (ako je to u nás zvykom). Piesok je príliš jemný na to, aby sa zasekol medzi časťami dlažby a vytvoril tak pevné, no priesakové plnivo. Zavibrovanie pomocou žaby s gumeným poťahom, pomôže dostať sa štrku čo najhlbšie a zároveň posadí dlažbu pevne a rovnomerne do jeho podkladu.

 

zahradny-labyrint-2

 

11. Navlhčenie vodou

Na záver priestor výdatne, ale rovnomerne navlhčite striekaním vody. Cementový piesok po čase vytvrdne a spevní osadenie jednotlivých kociek labyrintu. A sme hotoví. Môžete ešte dotvoriť okraje labyrintu napríklad záhonmi kvetín, či drevín. Pozvite priateľov a vstúpte do liečivého procesu k vášmu vlastnému stredu.

 

zahradny-labyrint-3

 

Zdroj: diynetwork.com

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať