Poslať na mail

Opäť tu máme betónové zatrávňovacie tvárnice. V minulom týždni sme sa venovali výhodám a využitiu zatrávňovacích, resp. vegetačných betónových tvárnic. Ak ste sa rozhodli, že sú pre vašu záhradu, či príjazdovú cestu najvhodnejším riešením ale neviete čo vás čaká, v nasledujúcich riadkoch vám poskytneme stručný popis pokládky betónových tvárnic. Pustime sa teda do toho!

Pokládku sa odporúča realizovať v jesennom a jarnom období, keď teploty neklesajú pod 5°C a zároveň sú dažde častejšie.

Príprava podkladu

Asi najdôležitejším bodom je práve správna príprava podkladu. Tvárnice musia byť položené tak, aby sa ani po zaťažení nepohybovali.

Na začiatok si dôkladne vyznačte plochu, kam budete tvárnice umiestňovať. V tomto priestore vykonajte výkop a celú plochu následne dorovnajte použitím vodováhy a dôkladne zhutnite valcom. Hĺbka výkopu závisí od hrúbky tvárnic. Tvárnice z betónu sú dostupné v rôznych hrúbkach. Ich výber spočíva v miere predpokladaného zaťaženia, ktoré bude na plochu pôsobiť.

Prvú vrstvu podkladu tvorí zmes štrkopiesku, zväčša v hrúbke okolo 10 a viac cm, ktorú je opäť nutné zarovnať a zhutniť.

Nasleduje použitie geotextílie, ktorú môžete ale nemusíte použiť. Geotextília slúži na zabránenie prerastaniu buriny do trávniku.

Posledná vrstva je vyrovnávacia a tvorí ju zmes štrkopiesku a zeminy. Vrstvu zarovnáme, zhutníme a pokračujeme samotnou pokládkou.

Pokládka tvárnic

S pokladaním postupujeme od najnižšieho bodu smerom vyššiea v prípade príjazdových ciest kolmo na smer jazdy. Rovnosť položenej plochy pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ je potrebné niektoré miesta dorovnať, použite jemný piesok. Úpravy veľkosti, resp. tvaru tvárnice realizujte pomocou píly určenej na betón.

Vypĺňanie otvorov

Po položení tvárnic sa otvory v nich vyplnia až po okraj zeminou, do ktorej sa následne zaseje trávová zmes. V prípade, že budujete parkovací priestor, odporúča sa pridať tiež zmes absorbujúcu ropné produkty. Pri jej použití sa riaďte pokynmi výrobcu. Zemina sa po niekoľkých dňoch usadí asi o 2 cm pod vrchný okraj tvárnic. Vtedy je dobré otvory ešte dosypať tak, aby zemina siahala nie viac než 0,5 cm pod okraj.

Zdroje:
Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať