Poslať na mail

Slabiny klasického betónu vystuženého oceľovými kari sieťami (predovšetkým nepresnosť vystuženia, náročnú manipuláciu so sieťami a následnú koróziu výstuže) sa podarilo výrobcom odstrániť pomocou betónu, do ktorého sa výstuž pridá v presnom pomere priamo na betonárni, teda pred dovezením na stavbu.Výstužou v betóne sa stávajú vlákna, ktoré môžu byť oceľové alebo syntetické, rôznej dĺžky a rôznych tvarov. Pevnosť syntetických vláken je takmer porovnateľná s pevnosťou ocele, ale modul pružnosti syntetických vláken je v porovnaní s oceľou menší*.

[betonix]Jednoznačnou výhodou použitia vláknami vystuženého betónu Steelpact je presné a rovnomerné vystuženie betónu v celom objeme konštrukcie, a to aj v kritických rohoch, vysoká pevnosť v ťahu za ohybu a odolnosť proti trhlinám. Každý spoľahlivý výrobca vláknobetónu garantuje kompletné technické riešenie, a tým minimalizuje vplyv ľudského faktora.[/betonix]

Steelpact sa uplatňuje pri betonáži základových dosiek, základových pásov, pivničných stien, betónových poterov a podláh rodinných domov, škôl či kancelárskych budov. Vláknobetón, obľúbený vo veľkej miere napr. vo Švajčiarsku, si získal priaznivcov aj vďaka úspore času na stavbe a v nemalej miere aj vďaka zníženému riziku úrazov pri betónovaní. Pred použitím vláknobetónu do nosných konštrukcií je možnosť použitia potrebné konzultovať s výrobcom transportbetónu, prípadne so statikom.

* doc. Ing. Karel Trtík, Stavbná fakulta ČVUT Praha, Kvantitatívne hodnotenie rizík v stavebníctve


Čítajte tiež:

 

Farebný betón Artbetón
Betónové potery Floorpact
Pohľadový betón

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať