Poslať na mail

Rozhodnutie o type rodinného domu a výbere stavebného materiálu ovplyvní vaše bývanie a rodinný život na dlhé roky, treba ho teda starostlivo premyslieť. Ak sa neviete rozhodnúť pre základný stavebný materiál, priblížime vám jednotlivé výhody a nevýhody niektorých z nich. Ideálne je, ak máte možnosť obhliadky rodinného domu, z toho- ktorého materiálu a môžete vyspovedať jeho obyvateľov, ako sa v dome býva, prípadne čo by dnes robili inak. Pri výbere stavebného materiálu veľakrát rozhoduje najmä cena. Treba však  poznať aj vlastnosti daného materiálu a porovnávať na základe známeho pravidla cena/výkon. Prvotné nižšie náklady sa totiž môžu prejaviť v prevádzkových nákladoch, či nákladoch na úpravy a rekonštrukciu stavby.

 

Rodinný dom z pálenej tehly

Klasická pálená tehla je tradičný stavebný materiál vyhotovený z prírodných zložiek- tehliarskej hliny a vody, poprípade sa do zmesi pridávajú aj rôzne prímesi. Môžeme ju teda považovať za ekologický stavebný materiál, jej výroba ani konečná recyklácia výrazne nezaťažujú životné prostredie. Samotné tehly prešli vývojom až do dnešnej podoby pozdĺžne a priečne dierovanej tehly s odľahčeným črepom, čo umožňuje jej použitie pri stavbe obvodových, vnútorných nosných aj nenosných stien. Na uľahčenie práce pri detailoch stavby ponúkajú výrobcovia polovičné, či koncové tehly.

Výhody?

Vysoká životnosť a odolnosť, ľahká opracovateľnosť, dobrá pevnosť a nosnosť, sú hlavnými prednosťami pálenej tehly. Murovaný rodinný dom je odolný, považuje sa za investíciu s trvalou hodnotou. Vďaka dobrým tepelnoizolačným vlastnostiam tehly netreba stavbu dodatočne zatepľovať. Tehla navyše dokáže vyrovnávať výkyvy teplôt v rámci jednotlivých ročných období ale aj medzi dňom a nocou, čím sa v dome vytvorí príjemná vnútorná klíma. Takisto nie je potrebné zaoberať sa otázkou ochrany domu pred plesňou, či hmyzom, stavba nepotrebuje žiadne dodatočné ochranné nátery. V prípade požiaru patrí tehla so svojimi statickými vlastnosťami k jedným z najodolnejších materiálov a jej zvukovo- izolačné vlastnosti sú tiež na výbornej úrovni. Z architektonického hľadiska nie je váš rodinný dom tehlou nijak obmedzený, čo do tvaru a dispozičného riešenia stavby.

 

–       Prírodný a ekologický stavebný materiál

–       Vysoká životnosť a odolnosť

–       Dobrá pevnosť a nosnosť

–       Dobré tepelne a zvukovo- izolačné vlastnosti

–       Nie sú potrebné žiadne ochranné nátery a dodatočné zatepľovanie

–       Takmer žiadne obmedzenia pri projektovaní tvaru a dispozičného riešenia stavby

–       Tvarová stálosť

 

Nevýhody?

Za nevýhodu tehly ako stavebného materiálu sa považuje jej hmotnosť a lámavosť. Ak sa rozhodnete pre tehlový rodinný dom, musíme mať na pamäti, že takáto výstavba si vyžaduje množstvo takzvaných mokrých procesov, čo kvôli potrebe schnutia a zrenia značne predlžuje dobu výstavby a zároveň to pre stavebníka predstavuje akúsi závislosť na počasí a ročnom období. Čo sa týka nákladov na stavbu, tieto sú pri tehle, napríklad v porovnaní s pórobetónom vyššie, najmä kvôli následnému omietaniu stavby. I keď základný materiál tehla vás však stojí menej ako napríklad pórobetónové tvárnice.

–      Vyššia hmotnosť

–      Krehkosť

–      Dlhšia doba výstavby

–      Závislosť na počasí

–      Vyššie celkové náklady ako pri pórobetóne

–      Potreba sekania pri dokončovaní stavby (rozvody)

 

Rodinný dom z pórobetónu

Pórobetónové tvárnice patria medzi novšie stavebné materiály a v poslednom období sa tešia čoraz väčšej obľube, najmä vďaka ich využitiu pri výstavbe nízkoenergetických alebo inak úsporných rodinných domov. Tie, ktoré obsahujú kremičitý piesok, vápno a cement sú bielej farby, pórobetón zo zmesi vápna a elektrárenského popolčeka má šedú farbu. V ponuke jednotlivých výrobcov nájdete široký sortiment výrobkov, od veľkoformátových tvaroviek až po priečkové tvárnice.

Výhody?

Veľkou výhodou pórobetónových tvárnice je ich ľahká opracovateľnosť. Rezanie a presné tvarovanie otvára architektom a projektantom široké možnosti realizácie pri tvorbe projektu rodinného domu, šetrí spotrebu malty a urýchľuje celkovú dobu výstavby rodinného domu. Pórobetón má navyše výborné tepelnoizolačné vlastnostispoľahlivo vyrovnáva vlhkosť vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Za jeho ďalšiu výhodu sa považuje nehorľavosť, zdravotná nezávadnosť a zvukovo – izolačnými vlastnosťami sa vyrovná iným stavebným materiálom.

 

–      Zdraviu neškodlivý stavebný materiál

–      Presné tvarovanie a minimálny odpad

–      Jednoduché opracovanie

–      Rýchla výstavba

–      Dobré tepelnoizolačné vlastnosti

–      Nehorľavosť materiálu

–      Jednoduchá inštalácia rozvodov

–      Nízke náklady na následné omietanie stavby

 

Nevýhody?

Pri pórobetóne si treba dávať pozor najmä na jeho nízku pevnosť v tlaku, preto sa z tohto stavebného materiálu neodporúča stavať viac ako 4 poschodové stavby. Pri stavbe rodinného domu vás to ale výraznejšie neovplyvní. Keďže ide o pórovitý materiál, pórobetónové tvárnice sú veľmi nasiakavé, čo si vyžaduje zabezpečiť kvalitnú hydroizoláciu. Za nevýhodu sa tiež považujú zlé zvukovo- izolačné vlastnosti, nižšia akumulácia tepla, či nižšia pevnosť v porovnaní s klasickou tehlou.

 

–      Vysoká nasiakavosť

–      Znesie nižšie zaťaženie ako tehla

–      Slabšie zvukovo- izolačné vlastnosti

–      Nízka akumulácia tepla

 

Drevodom

Drevené stavby zastávajú v poslednom období významné miesto vo výstavbe tak individuálnej, ako aj spoločenskej. Prednosti dreva ako prírodného materiálu ho predurčujú čoraz k väčšej popularite medzi realizačnými firmami aj budúcimi individuálnymi stavebníkmi. Pod drevodomom si pritom netreba predstaviť len klasický horský zrub, drevené stavby dnes idú ruka v ruke s modernou architektúrou. Treba sa len zbaviť zaužívaných stereotypov a predsudkov a dať šancu tomuto jedinečnému, pre naše územie tradičnému stavebnému materiálu.

Výhody?

Najčastejším dôvodom prečo sa stavebníci rozhodnú pri stavbe svojho rodinného domu pre drevo je práve kvalita bývaniaZdravé a ekologické bývanie a všadeprítomné ,,teplo domova“, ktoré tento materiál poskytuje, predstavuje akýsi návrat k prírode a minulosti našich predkov. Dlhá životnosť dreva, ktorú nám dokazujú mnohogeneračné drevenice z minulého storočia na území celého Slovenska, dobrá tepelná ochrana v drsných klimatických podmienkach sú ďalšími vlastnosťami dreva, ktoré hovoria v jeho prospech. Drevo je navyše ľahko remeselne opracovateľnou surovinou, čo prispieva k pomerne rýchlej realizácii, a teda aj skorému následnému využívaniu stavby. To vám môže uľahčiť situáciu v prípade, ak si na stavbu domu beriete úver. Drevo je tiež trvalo obnoviteľným zdrojom, stavba z neho sa ľahšie likviduje a nevyužívaný, či nespotrebovaný materiál viete využiť ako zdroj energie. Pri dreve sa nemusíte obávať ani jeho statických vlastností, je odolné voči vetru aj zemetraseniu a jeho statická spoľahlivosť pri požiari je dokonca lepšia ako v prípade betónových konštrukcií. Drevo je tiež výborným izolantom, čo vám zabezpečí nižšie náklady na vykurovanie, v porovnaní s klasickým murovaným domom sa pri drevostavbe ušetrí až tretina energie. Príťažlivý vzhľad, výborná pevnosť pri relatívne nízkej hmotnosti, robia z dreva ideálny stavebný materiál.

 

–      Zdravotne nezávadné bývanie

–      Rýchla realizácia

–      Dlhá životnosť

–      Ľahká opracovateľnosť

–      Dobré tepelnoizolačné vlastnosti

–      Dobré statické vlastnosti

–      Vysoká pevnosť

–      Relatívne nízka hmotnosť

 

Nevýhody?

Pri realizácii drevenej stavby si treba dať veľký pozor na  kvalitu projektu, odbornosť vyhotovenia stavby a starostlivú údržbu stavby. Nedodržaním týchto podmienok sa totiž môžu prejaviť nedostatky tohto materiálu. Už pri projektovaní drevenej stavby treba dbať na naprojektovanie presahov strechy a vyriešiť osadenie stavby na jej základ. Medzi hlavné nevýhody dreva patrí náchylnosť na napadnutie hubami, či hmyzom, hniloba a horľavosť. V snahe zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť drevenej stavby, je potrebné okrem bežnej údržby ochrániť drevené časti a jednotlivé spoje materiálov, napríklad pri základoch a izoláciách prechodov, rôznymi nátermi. Tým ochránime drevo proti vode a vlhkosti, proti červotočom a hmyzu,protipožiarne nátery zas napomôžu pri vzniku požiaru. Čo sa týka horľavosti dreva, treba si uvedomiť, že drevo obsahuje až 15% vody, ktorú musí pri horení najskôr premeniť na vodnú paru a obhorená vrstva, keďže v sebe obsahuje karbón, vytvára akúsi ochranu proti ohňu. Statické vlastnosti dreva sa pritom zhoršujú len veľmi pomaly. Aby ste predišli vzniku zbytočných požiarov, dajte si záležať na profesionálnej elektroinštalácii a montáži komínov a krbov. Problém s hnilobou vyriešite potrebnými nátermi a bežnou údržbou exteriérových stien.  Napriek nebezpečenstvu vlhnutia a hnitia sa drevo často využíva aj vo vlhkom prostredí (sauny, kúpeľne), vie totiž regulovať vlhkosť, musí mať ale šancu sa vždy dobre vysušiť. Pokiaľ ide o cenu drevostavieb, táto sa navyšuje iba hrúbkou zrubu a keď zoberieme do úvahy všetky pozitívne vlastnosti dreva, cena za drevostavbu je v porovnaní s inými materiálmi adekvátna.

 

–      Náchylnosť na napadnutie hubami a hmyzom

–      Nebezpečenstvo hniloby a horľavosti

–      Potreba pravidelnej údržby

–      Organický charakter materiálu- drevo pracuje

 

Montovaný rodinný dom

Predstava montovaného domu sa u mnohých stavebníkov stretne s ráznym odmietnutím. Aj najväčšie predsudky však vyvážianeporovnateľne nižšie náklady a rýchla realizácia stavby rodinného domu. Tieto dve výhody zavážia aj pri vybavovaní úveru. Montovaný dom môžeme z hľadiska jeho objednávky prirovnať ku katalógovému domu. Dom si teda treba dopredu celý vybrať, do projektu nie vždy viete zakomponovať osobitné požiadavky. Proces montáže takéhoto typu domu prebieha nasledovne. Jednotlivé časti domu sú vyrobené vopred, na mieste stavby sa len osadia do základov a pospájajú. Stavebný materiál montovaného domu môže byť rôzny- drevo, tehla, či panely, závisí len od ponuky konkrétnej realizačnej firmy. Pri výrobe jednotlivých stavebných dielcov myslia ich výrobcovia aj na zabudované rozvody, čo vám ušetrí čas aj námahu pri ich inštalácii. Ako pri každej inej stavbe rodinného domu, je dôležité vybrať si spoľahlivého a kvalitného realizátora. Po vyhotovení projektu a vizualizácie, je dobré poradiť sa aj s nezávislým architektom. Predsudky stále prítomné v našich končinách sa týkajú najmä zlej pevnosti stien a nízkej kvality takéhoto domu, čo je pri dnešných montovaných domoch už mylná predstava, pretože aj montované domy podliehajú rozličným, všeobecne záväzným regulatívom. Aj keď vzhľad montovaných domov prešiel istým vývojom a všetko závisí od konkrétneho dodávateľa, môže sa niekedy zdať, že montované domy sa na seba podobajú ,,ako vajce vajcu.

Výhody?

–      Nízka cena

–      Rýchly čas vyhotovenia domu

–      Ekologickosť

–      Energetická úspornosť

–      Menšie nároky na veľkosť pozemku

–      Tvarová stálosť

–      Rozvody sú súčasťou hotových dielcov

–      Dobrý tepelný odpor stien

 

Nevýhody?

–       Typizovaný vzhľad

–       Nemožnosť do projektu zakomponovať všetky vlastné predstavy

–       Predsudky ohľadom nízkej kvality a životnosti

–       Pri kombinácii montovaného domu s murovanými časťami, kvôli lepším akumulačným vlastnostiam, sa montáž domu predlžuje

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať