Poslať na mail

Čo už môže byť zložité na výrobe trochy betónu doma na dvore, poviete si. Veď stačí zmiešať cement, štrk a vodu v správnom pomere a je to! Poznáte však ten správny pomer?

[betonix]Pri výrobe betónu je rozhodujúce, aký typ konštrukcie ideme zhotoviť, akú dávku cementu si betón vyžaduje a aké kamenivo máme k dispozícii.[/betonix]

 

Kamenivo

Pri výbere kameniva pre výrobu betónu v domácich podmienkach je dobré vyberať kamenivo s nízkym obsahom hlinitých a prachových častíc. Maximálne zrno kameniva by malo tvoriť 1/3 vzdialenosti medzi prútmi výstuže. Veľkosť zŕn kameniva by mala byť max. 16 mm. Odporúčame používať kamenivo s certifikátom od výrobcu a pri skladovaní zabrániť jeho znečisteniu.

Voda

Voda pre zámes musí byť čistá a bez organických zlúčenín.Pitná voda je použiteľná bez akýchkoľvek obmedzení, vodu s prírodných podzemných studní je potrebné vopred odskúšať.

Cement

Pri výbere cementu je podstatné , aký typ konštrukcie potrebujeme zhotoviť:


Už viete, kde kúpiť potrebný materiál ? Poradíme Vám!

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať