Poslať na mail

Profimalt je produkt určený na výrobu kvalitnej malty na murovanie, ako aj na omietanie všetkých druhov kusového staviva.[betonix]Pri Profimalte ide o jemne mletú zmes kvalitného slinku a jemne mletých vápencov s obsahom špeciálnych prísad, ktoré vhodne modifikujú kvalitu vyrobených mált pre rôzne aplikácie na stavbe.Plne nahrádza pri výrobe mált a omietok cement, vápno a potrebné prísady, pretože všetky zložky sú už v hotovom výrobku zmiešané v správnom pomere.[/betonix]

Ako postupovať:

Pre kvalitu pripravených mált a omietok je dôležitý správny technologický postup aj pomer kameniva a vody v zmesi.

Pre výrobu mált a omietok používajte kamenivo s certifikátom od výrobcu, odporúčame používať drobné kamenivo frakcie 0 – 4 mm, resp. kamenivo jemné, piesok frakcie 0 – 2 mm. Kvalita použitého kameniva/piesku je dôležitá a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje vlastnosti aj trvanlivosť vyrobenej malty.

Voda pre výrobu malty musí byť čistá, bez organických zlúčenín. Pitná voda je použiteľná bez obmedzení a vodu z prírodných podzemných studní je potrebné odskúšať.

Výroba malty priamo na stavbe je jednoduchá, treba však dodržiavať správne dávkovanie pomeru výrobku Profimalt  a piesku, ako aj množstvo vody podľa želanej konzistencie a druhu aplikácie. Výroba v bežných typoch miešačiek na stavbe zaručuje technologicky správne a dostatočné zamiešanie zmesi.

Tabuľka odporúčaného dávkovania:

VODA
Malta na murovanie 25 kg 110 – 115 kg 16 – 18 litrov*
Malta na omietanie 25 kg 125 – 130 kg 20 – 22 litrov*

* Dávka vody sa upresňuje podľa vlhkosti kameniva

Niekoľko praktických rád:

  • Pre výrobu malty v bežnej miešačke na stavbe je dôležité poznať jej objem pre správne dávkovanie všetkých suchých zložiek malty a zámesovej vody.
  • Do miešačky so známym objemom, napr. 125 l, najprv nalejeme asi 60 – 70 % potrebného množstva vody a postupne nasypeme celú dávku Profimaltu tak, aby sa rovnomerne rozmiešal. Miešame asi 1 minútu, čím sa postupne v reakcii s vodou aktivujú všetky zložky v zmesi a je možné pridávať piesok.
  • Piesok pridávame postupne podľa odporúčania v tabuľke a konzistenciu upravíme potrebným množstvom vody. Dávka vody v tabuľke je iba odporúčaná, pretože významne závisí od skutočnej vlhkosti piesku/kameniva.
  • Odporúčaná doba miešania je asi 3 – 5 minút, závisí aj od postupnosti dávkovania zložiek praktickej zručnosti. Po vypustení malty z miešačky ju treba opäť naplniť vodou a cyklus sa opakuje.
  • Pri práci s Profimaltom nepodceňujte svoju bezpečnosť, rozliata hotová malta je rizikový činiteľ. Noste vhodnú obuv a pracovné rukavice, vhodným spôsobom si chráňte zrak, najmä pri práci s miešadlom. Pri manipulácii s maltou sledujte pohyb okolo seba.


Už viete, kde kúpiť potrebný materiál ? Poradíme Vám!

 


Čítajte tiež: Viete správne používať maltu na stavbe?

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať