Poslať na mail

Aj ten najlepší čerstvý betón môže stratiť svoje vlastnosti pokiaľ nie sú dodržané podmienky ukladania, zhutňovania a ošetrovania čerstvého betónu na stavbe.

[betonix]Škála nedostatkov a chýb vyskytujúcich sa pri spracovaní a ošetrovaní betónu na stavbe je veľmi široká a iste by sa dali uviesť desiatky príkladov z praxe. Ako typické a rozhodujúce nedostatky a chyby pri spracovaní a ošetrovaní betónu možno uviesť nasledovné.[/betonix]

Pridávanie vody do betónu

Ak sa v krátkej dobe po betonáži na povrchu betónovej plochy objavia pavučinkové trhlinky a povrch betónu sa začne po čase odlupovať tak, že sa dá ľahko odstrániť povrchová tenká vrstva malty a sú vidieť zrná kameniva, je dôvodom zväčša použité nadmerné množstvo vody v betóne. Táto dodatočná voda sa dostala do betónu buď pri doriedení betónu na stavbe alebo pri skorom ošetrovaní čerstvého betónu polievaním.

Vibrovanie betónu

Ďalšou chybou pri väčších betónových plochách je nedostatočná alebo minimálna vibrácia čerstvého betónu vibračnou latou, ktorá svojou intenzitou vibrácie zhutní len tenkú povrchovú vrstvu. Po určitom čase betón svojou váhou usadne a vytvoria sa trhliny. Pri zhotovovaní zvislých betónových plôch vznikajú problémy pri nedostatočnom vibrovaní betónu ukladaného do hlbšieho debnenia, kde sa následne po oddebnení objavia na konštrukcii okrem trhlín aj štrkové hniezda. Kaverny sa môžu objaviť aj pri nekvalitnom debnení, kde cementové mlieko spolu s jemnými časticami vytečie netesnosťou a v debnení ostane iba hrubá štruktúra betónu. Nedostatok vibrátorov a stavebných robotníkov na stavenisku môže spôsobiť chaotické ukladanie betónu a tým pri väčších objemoch zabudovávaného betónu sa „zabudne“ na konce plôch, v ktorých betón už stvrdne a následne sa neprepoja jednotlivé vrstvy betónu. Z rovnakého dôvodu vznikajú aj tzv. „studené spoje“ viditeľné na zvislých betónových konštrukciách. Chyby môžu nastať aj nadmerným previbrovaním betónu, kde v mieste nadmernej vibrácie nastane segregácia betónu, odlučovaniu kameniva od cementovej malty, čo spôsobí následné oslabenie finálneho povrchu betónu.

Ošetrovanie betónu

Aj na kvalitne zabetónovanej stene z betónu alebo inej betónovej konštrukcii sa objavia trhlinky, pokiaľ povrch čerstvého betónu nie je chránený pred účinkami vysychania betónu vplyvom vetra alebo priameho slnečného žiarenia. Nato, aby sme plne využili vlastnosti všetkých komponentov čerstvého betónu a „preniesli“ ich aj do hotovej konštrukcie, musíme do konštrukcie neustále pridávať vodu, ktorá vyparovaním z nej odchádza. Množstvo ošetrovacej vody musí byť úmerné intenzite vyparovania povrchovej vlhkosti z betónu. V zimnom období je potrebné udržovať teplotu povrchu betónu minimálne na teplote 0°C, až do doby dosiahnutia pevnosti v betóne minimálne 5MPa, kedy je už betón schopný odolávať účinkom mrazu. V opačnom prípade povrch betónu nedosiahne potrebnú pevnosť a po čase sa môže iba „pozametať“ až po úroveň „zdravého jadra“, t.j. vrstiev betónu, v ktorých hydratácia betónu prebehla pri dostatočnej teplote.

Narezanie dilatačných špár

Častou, opakovane sa vyskytujúcou chybou je aj neskoré narezanie dilatačných špár hotových betónových podláh, najmä v kritických rohoch betónovej dosky. Betón sa pri hydratácii zmrašťuje a ak je narezanie vykonané neskoro vznikajú v betónovej doske nekontrolované trhliny (prebiehajúce v ľubovoľnom smere).


Viete, kde sa nachádza najbližšia betonáreň pri Vašej stavbe? Poradíme Vám!

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať