Poslať na mail

Nízkoenergetický dom predstavuje vrchol snaženia sa o využitie najlepších ekologických stavebných postupov, architektúry a energeticky úsporných materiálov. Práve vhodný výber materiálov pri výstavbe  domu zohráva dôležitú rolu a môže mať výrazný vplyv na dosiahnutie cieľov projektu, ako napríklad zníženie spotreby energie, zníženie objemu emisií a znečisťujúcich látok alebo zohľadnenie zdravotného hľadiska, a to všetko nie len v rámci domácnosti, ale aj v širšom ponímaní – v životnom prostredí ako celku.

 

Pojem nízkoenergetický resp. pasívny dom odkazuje na konkrétnu konštrukciu vytvorenú s využitím materiálov s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami. Tie musia byť navrhnuté tak, aby boli prirodzene ohrievané z pasívnych zdrojov, ako je napríklad slnečná energia alebo priamo obyvateľmi domu. Pokiaľ chceme získať kvalitnú tepelnú izoláciu, eliminovať tak tepelné straty povrchov či zabezpečiť nízky prenos vlhkosti, stavebné materiály musia spĺňať rad kritérií. Tie sa týkajú predovšetkým vzduchotesnosti, tepelných a vlhkostných vlastností.

 

Zvolené stavebné materiáli by mali prihliadať na ekologické hľadisko rovnako tak ako na funkčné požiadavky. V priebehu projektovania a výstavby treba starostlivo zvážiť 4 kľúčové aspekty každého využitého materiálu a to:

 

  1. typ a objem surového materiálu použitého pri výstavbe;
  2. účinky použitých materiálov na zdravie človeka resp. nízka toxicita materiálov, a to nie len v období, keď sú už súčasťou obytnej budovy ale aj počas samotnej konštrukcie;
  3. trvanlivosť materiálov;
  4. ľahká recyklovateľnosť resp. bezpečná likvidácia materiálov, ktorá predstavuje len minimálnu záťaž pre životné prostredie.

 

Prihliadnutím na všetky vyššie spomenuté požiadavky na výber stavebného materiálu nízkoenergetického domu,  ľahko docielime štandard energeticky úsporného, komfortného a zdravého bývania. Takýmto materiálom je napríklad drevo, jeden z najstarších stavebných materiálov, ktoré sa často stáva súčasťou výstavby moderných nízkoenergetických domov. Stavby z dreva sú charakteristické tak svojou ekologickosťou, ako aj nízkou spotrebou energie na vykurovanie a veľmi dobrou tepelnou ochranou.

nizkoenergeticky-dom-drevo

Zdroj: http://zeroenergyhouse.co.nz/

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať