Poslať na mail

Kde všade sa dá použiť cement? Viete ho správne využívať? Ponúkame vám cenné rady a tipy ohľadom praktickej aplikácie a ošetrovania cementových zmesí priamo od odborníkov.


Betóny

 

Vzhľadom na vlastnosti a najmä cenu odporúčame pri výrobe betónu v domácich podmienkach používať CEM IIB/M (S-V-LL) 32,5 R, CEM III/A 32,5 R alebo CEM III/A 32,5 N. Svojim zložením zaručujú dlhší čas spracovateľnosti, čo umožňuje dlhší čas prípravy a výrobu väčších zámesí čerstvého betónu. Preto ani nie je potrebné pridávať dodatočnú vodu na zlepšenie konzistencie. Konštrukciu možno zhotoviť s nižším množstvom vody vzhľadom na množstvo cementu (teda s nižším tzv. vodným súčiniteľom), čo zvyšuje pevnosť betónu. Tieto druhy cementu dobre zadržiavajú vodu v čerstvo zabudovanej konštrukcii, čím sa znižuje vznik trhlín a tvorba výkvetov. Znižuje citlivosť na segregáciu (tzv. krvácanie) čerstvého betónu. Majú dobré konečné pevnosti. Odporúčaná maximálna trieda pevnosti vyrobeného betónu je C 25/ 30.

[betonix]Pred betonážou vždy navlhčíme steny debnenia. Nasiaknutý povrch nevyťahuje dodatočne vodu z čerstvého betónu. Konštrukciu udržujeme v debnení čo najdlhšie. Vodu pri výrobe betónu pridávajme uvážlivo. Na lepšie stekutenie používajme radšej plastifikačné prísady. Zvyšovaním vodného súčiniteľa znižujeme konečnú pevnosť stvrdnutého betónu. Používaním vibrátorov zlepšíme nielen konečný vzhľad, ale aj hutnosť konštrukcie. Čerstvo zabetónovanú konštrukciu ošetrujeme primeraným množstvom ošetrovacej vody, prípadne prikryjeme konštrukciu fóliou z plastu. Takto v čerstvom betóne udržiavame vodu potrebnú na hydratáciu cementu a vytvorenie hutnej štruktúry a zamedzíme vzniku zmrašťovacích trhlín. [/betonix]


Murovacie malty

 

Pri výrobe malty zo zmesového portlandského cementu využijeme jej predĺžený čas spracovateľnosti. Preto môžeme vyrobiť naraz viac malty a postupne ju použiť. Možeme použiť aj cement určený špeciálne na prípravu mált napr. Profimalt. V tabuľke je uvedená odporúčaná receptúra na murovaciu maltu s cementom CEM IIB/M (S-V) 32,5 R (objemové pomery).

[betonix]Pred spájaním murovaciu tvarovku navlhčíme vodou. Vlhký povrch nebude odoberať vodu z malty, čím sa zvýši pevnosť aj stabilita stien. Betónové tvarovky nie je potrebné vlhčiť. Maltu správne pripravíme tak, že zmes cementu, vápna a piesku dobre premiešame nasucho. Vodu pridávame postupne, kým zmes nedosiahne potrebnú spracovateľnosť. Ideálne je použiť elektrický miešač. Neodporúčame murovať, ak teplota vonkajšieho prostredia poklesne pod +5 ºC. Pri vysokých teplotách vonkajšieho prostredia alebo ak je vymurovaná konštrukcia vystavená priamemu slnečnému žiareniu, je dobré konštrukciu ošetrovať kropením vodou, prípadne zakryť plastovou fóliou. Pri normálnej teplote vonkajšieho prostredia nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. [/betonix]


Omietacie malty

 

Ak nepoužijeme priemyselne pripravenú zmes, odporúčaná receptúra na omietaciu maltu s cementom CEM IIB/M (S-V) 32,5 R je uvedená v tabuľke objemových pomerov.

[betonix]Pred začatím omietania navlhčíme steny vodou. Vlhký povrch nebude odoberať vodu z malty, čím sa čiastočne zabráni vzniku pavučinkových trhlín. Podmienky na prípravu malty a teplota pri ukladaní sú rovnaké ako pri murovacej malte. Ihneď po omietnutí je dobré povrch udržiavať vlhký, prikrytý fóliou. Obmedzí sa vznik trhliniek spôsobený vysúšaním vysokou teplotou alebo vetrom.[/betonix]


Potery

 

Poter pripravíme tak, že zmes cementu a piesku dobre premiešame nasucho. Vodu opatrne pridávame, aby zmes získala vhodnú konzistenciu. S elektrickým miešačom zmes premiešame kvalitnejšie. Čerstvé potery zo zmesového portlandského cementu majú predĺžený čas spracovateľnosti. Povrch čerstvého poteru kropíme vodou, prípadne prikryjeme fóliou, čím rovnako ako pri čerstvom betóne zabránime odparovaniu vody, zamedzíme vzniku zmrašťovacích trhlín, zvýšime jeho konečnú pevnosť a zlepšíme vzhľad.

Nakupujete u odborníkov! Firma CRH vám ponúka kvalitné balené aj voľne ložené cementy viacerých pevnostných kategórií s vynikajúcimi vlastnosťami. Viac informácií o cementoch CRH sa dozviete priamo na web stránke firmy alebo v našej sekcii Produkty.

 

Autor článku: Ing. Ľubica Pišťanská, CRH (Slovensko) a.s.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať