Poslať na mail

Je nutné do betónu, ktorým sa zalievajú betónové tvárnice pridať plastifikátor? Zvýši sa tak odolnosť betónu a zníži sa jeho nasiakavosť, alebo je to zbytočné? 

Do betónu, ktorým sa budú zalievať betónové tvárnice, nie je nutné použiť plastifikátor.

Základy plotovej konštrukcie

Základy plotov musia byť urobené tak, aby pôsobením mrazu nedochádzalo k pohybom celej základovej konštrukcie, tj. základová medzera musí byť v nezámrznej hĺbke. Cca 600 milimetrov pod úrovňou terénu. Základ je nutné urobiť aspoň z betónu triedy B 20. Je dôležité nezabudnúť na nutnosť prepojenia základovej konštrukcie a plotu ocelovou výstužou. Tz., že pri betonáži základov je nutné vkládať do betónu oceľovú výstuž s priemerom 14-16 mm tak, aby vyčnievala za základové konštrukcie.

Stavba plotovej konštrukcie

Tvárnice je možné na seba ukladať na sucho, alebo ich vzájomne lepiť k sebe mrazuvzdorným stavebným lepidlom. Pri lepení je dôležité udržať povrch čistý.

Vypĺňanie dutín plotovej konštrukcie

Je nevyhnutné dbať na to, aby boli tvárnice vypĺňané čo najpodobnejším betónom, ako ten z ktorého boli vyrobené. To zaručí, že sa pri zmene klimatických podmienok bude tvárnica a jej výplň správať rovnako a tak nedôjde k jej porušeniu.

Výplňový betón je teda vhodné namiešať z betonárskeho piesku (O/4 mm) a z drobného štrku, alebo drobnej drti (4/8 mm) v pomere 60% piesku a 40% drti, alebo štrku. Obsah cementu na meter kubický výplňového betónu by nemal prekročiť 360kg, pretože dávka cementu podstatne ovplyvňuje zmršťovanie betónu. Výplňový betón by mal mať po namiešaní tuhú konzistenciu.

Plotové striešky

Plotové striešky sa lepia k stenám mrazuvzdorným lepidlom. Medzery medzi strieškami doporučujeme vyplniť flexibilnou špárovacou hmotou, alebo silikonovým tmelom, aby sa zabránilo vnikaniu vody do výplňového betónu.

Výplňové konštrukcie

Plotové výplne sa robia z rôznych materiálov od ľahkých drevených výplní až po ťažké kované oceľové výplne.

Výroba stĺpiku na plot

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať