Poslať na mail

Dnešné ceny energií a ich pomerne vysoká spotreba pri prevádzke domu, presviedča čoraz viac ľudí, v snahe čo najviac ušetriť, ku stavbe nízkoenergetického domu. Znižovanie energetickej náročnosti rodinných domov smeruje k nárastu vyžívania stavebných konštrukcií s nízkym stupňom prievzdušnosti. Čoraz populárnejším sa stáva tiež  použitie materiálov a technológií, ktoré dokážu zásadným spôsobom znížiť energetickú náročnosť bývania. Týmto spôsobom je možne dosiahnuť maximálne pohodlie aj pri minimálnej spotrebe energií.

 

Nízkoenergetický dom má v porovnaní s bežnou stavbou podstatne menšiu spotrebu. V priemere ide  až o 75 % rozdiel. Predstavuje konštrukciu vytvorenú s využitím materiálov s výnimočne dobrými izolačnými vlastnosťami. Tie sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli prirodzene ohrievané z pasívnych zdrojov, ako je napríklad slnečná energia alebo priamo obyvateľmi domu. Pokiaľ chcete získať kvalitnú tepelnú izoláciu pre vaše bývanie, eliminovať tak tepelné straty povrchov a zabezpečiť tiež nízky prenos vlhkosti, použité stavebné materiály a systémy musia spĺňať rad kritérií. Tie sa týkajú predovšetkým vzduchotesnosti, tepelných a vlhkostných vlastností.

 

Aká je ale cena takéhoto domu?

Ako každá stavba aj nízkoenergetický dom sa dá postaviť lacnejšie aj drahšie. Všetko závisí na rôznych faktoroch týkajúcich sa stavby a prevádzky domu, ako napríklad jeho veľkosti, použitých materiálov, kvality prevedenia a ďalších požiadaviek majiteľa. Pokiaľ porovnáme len hrubú stavbu klasického domu a domu v nízkoenergetickom štandarde ich cena je v zásade rovnaká. Konečnú cenu však zvyšuje inštalácia zariadení, ktoré sú pre správne fungovanie nízkoenergetického domu absolútne nevyhnutné. Dôraz sa tiež kladie na lepšiu izoláciu, kvalitnejšie zasklenie a ďalšie technické zariadenia. Náklady sú teda oproti klasickému domu spravidla vyššie o 10 až 15 % pričom návratnosť počiatočných investícií je približne 8 až 12 rokov, v závislosti od konkrétneho projektu domu. Poďme sa ale pozrieť na ceny a vlastnosti systémov, ktoré sú podstatné pre dobré fungovanie nízkoenergetického domu.

 

Okná a dvere určené pre nízkoenergetické domy

Na dosiahnutie príjemnej celoročnej teploty v nízkoenergetickom dome sa využíva predovšetkým prirodzené teplo zo slnka, ktoré preniká cez zasklené plochy. Vďaka správnym riešeniam možno udržať v lete aj v zime správne teploty v miestnostiach a minimalizovať tak náklady na vykurovanie resp. chladenie a tiež emisie CO2. Kvalita a tesniace vlastnosti okien sú teda jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú klímu v miestnosti (veľmi podobné podmienky, čo sa týka tesnenia, musia v nízkoenergetickom dome spĺňať aj dvere).  Okenné systémy, ktoré prispievajú k dosiahnutiu štandardu nízkoenergetického domu, resp. pasívneho domu, disponujú kvalitným izolačným zasklením vďaka čomu si všetky okolité plochy udržujú rovnakú povrchovú teplotu a eliminujú sa tepelné straty. Priemerná cena takýchto kvalitných okien aj s montážou sa pohybuje na úrovni od 400 a viac eur za m2.

 

okna-nizkoenergeticky-dom

 

Vetranie s rekuperáciou

V minulosti výmena vzduchu v rámci domácnosti prebiehala klasickým vetraním pomocou otvorenia okien. V energeticky úsporných domoch to vzhľadom na tesniace požiadavky na okná a dvere, ktoré sú často neotvárateľné v snahe dosiahnuť úsporu energie, zabezpečuje riadené vetranie s rekuperáciou. Vďaka nej sa až 70 % tepelnej energie odsávaného vzduchu zachytí a cez rekuperačnú jednotku sa teplom ohrieva čerstvý vzduch privádzaný z exteriéru. Dom sa takýmto spôsobom dostatočne vyvetrá, no na druhej strane veľká časť naakumulovaného tepla sa udrží v dome. Rekuperácia tak šetrí náklady na vykurovanie domu najmä počas zimy. Kompletná montáž rekuperačnej jednotky spolu so vzduchotechnickými rozvodmi vás môže stáť približne 3000 a viac eur. Cena však závisí predovšetkým od veľkosti domu aj technických parametrov rekuperačnej jednotky.

 

Solárne systémy

Solárne systémy poskytujú obnoviteľný zdroj energie. Inštalácia panelov predstavuje veľkú investíciu do budúcnosti, a preto treba dbať na ich kvalitu. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou pokiaľ solárne panely nedosahujú všetky kritériá a Európske normy. Len ich dodržaním môžete získať finančnú dotáciu a tiež zabezpečiť ich dlhoročné správne fungovanie. Pri kúpe panelov sa obráťte na dôveryhodného dodávateľa. Parametre, ktoré by mali panely spĺňať súvisia najmä s konkrétnym projektom domu, počtom osôb obývajúcich dom a tiež funkciou, ktorú majú spĺňať (ohrev vody, podpora vykurovania a ďalšie), preto nie je ľahké vyčísliť ich cenu. V priemere sa však zaplatíte, pokiaľ ide len o ohrev vody pre 2-3 člennú rodinu, okolo 3000 eur.

 

nizkoenergeticky-dom-3

 

Úsporu však môžete dosiahnuť aj inými cestami. Kľúčový je aj výber energeticky úsporných spotrebičov. Pri ich výbere prihliadajte na označenie energetickej triedy, nezabúdajte však ani na zohľadnenie nových technológií a funkcií, ktorými daný výrobok disponuje. Aj tie môžu totiž pomôcť ušetriť. Ďalšie tipy ako sa priblížiť štandardu nízkoenergetického domu nájdete tu.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať